SPIKE™ Essential

Kutup Aracı

Leo, kutup ayılarını görmek için bir Kutup macerasına çıkıyor. Oraya ulaşmak için motorlu kızağını nasıl kullanabilir?

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
1.-2. Sınıf
U1L2_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Kutup Aracı dersini inceleyin.
 • Gerekirse konuyla ilgili bu sözcükleri önceden öğretin: Kutup, geri, ileri, sol, sağ ve motorlu kızak.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Park gibi belirli bir yere gitmek için yol tarifini izlemek hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle sol, sağ, ileri ve geri gibi yön sözcüklerinin kullanımı hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Bir arkadaşına oyun parkına giden yolu nasıl tarif edersin? Hangi sözcükleri kullanırsın?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak motorlu kızağı hareket ettirme görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Motorlu kızağı hareket ettiren programı yapın ve deneyin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Leo’nun bir sonraki yolculuğu için programı değiştirin. Eve gitmesini sağlamayı unutmayın!
 • İnşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden kodlama desteği alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Leo bir sonraki macerasında nereye gitti? Motorlu kızağın onu oraya nasıl götürdü?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, bir diziyi nasıl açıklayabileceklerini tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Yol tarifi verirken "sol, sağ, ileri, geri" gibi sözcükler kullanmak neden önemlidir? Bir arkadaşa yol tarif edebilmek neden önemlidir?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, modelin nereye gideceğini ve oraya nasıl ulaşabileceklerini açıklamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Modelimin gitmesi gerektiği yeri ve oraya nasıl gidebileceğini tarif edebileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Modelimin gitmesi gerektiği yeri ve oraya nasıl gidebileceğini tarif edebilirim.
  • Yeşil: Modelimin gitmesi gerektiği yeri ve oraya nasıl gidebileceğini tarif edebilirim, bir arkadaşımın yapmasına da yardım edebilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra bir harita verilir.
 • Öğrencileriniz, programlarını yolculuğun rotasını izleyecek şekilde değiştirmek için haritayı kullanabilir ve mevcut Kodlama Bloklarıyla denemeler yapabilir.
U1L2_img_step_9.png

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasından Kutup Aracı hikayesini ve talimatlarını öğrencilerinize sesli okuyabilirsiniz.
 • Yalnızca ilk hedefi yaparak dersi kısaltabilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Leo’nun bir sonraki macerasında öğrencilerin kullanabileceği bir harita oluşturabilirsiniz.
 • Daha fazla Kodlama Bloğunu kullanmak için uygulamada Paletin Tamamını Göster’e tıklayabilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizin, Kutupları keşfetme hakkında bir broşür hazırlamak üzere ortak bir araştırma ve yazma projesine katılmalarını sağlayın.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri: TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.2.4.4.
Kısa yönergeler yazar. (Öğrencilerin basit yemek tarifi ile çocuk oyunu yönergeleri yazmaları sağlanır.)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir diziyi anlatmak için yön sözcüklerini kullanır.
 • Bir problemi daha küçük parçalara ayırır.
 • Bir hikaye karakterine yardım etmeye çalışır.
 • İş birlikçi tartışmalara katılır.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

HAYAT BİLGİSİ
HB.1.1.4.
Sınıfının okul içindeki yerini bulur.
(Yönle ilgili; sağında, solunda, önünde, arkasında, altında, üstünde, yanında, karşısında gibi temel
kavramlar üzerinde durulur.)
HB.1.6.1.
Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.
(Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.),
bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları üzerinde durulur. Gözlem yapılacaksa gerekli
güvenlik önlemleri alınır.)
HB.2.4.1.
Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır.
(Kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu gibi ulaşım yolları ile bu yollarda kullanılan taşıtlar üzerinde
durulur.)
HB.2.6.1.
Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.

TÜRKÇE
T.1.3.17.
Metnin konusunu belirler.
T.1.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.1.2.3.
Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur
a) Öğrencilerin kendilerini tanıtmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin çevrelerini ve çevrelerindeki kişileri tanıtmaları sağlanır.
T.2.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.2.2.3.
Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. (Öğrencilerin tanıdıkları kişiler, bildikleri yerler ve yaşadıkları olaylar hakkında konuşmalar yapmaları sağlanır.)
T.2.3.17.
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. (Metnin şahıs ve varlık kadrosu unsurlarına değinilir.)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BT.5.D1.1.
Günlük yaşantıya ilişkin durumlar için basit işlem akışları tasarlar.
BT.5.D2.5.
Bir problemi alt problemlere bölerek gösterir.

TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.2.4.4.
Kısa yönergeler yazar. (Öğrencilerin basit yemek tarifi ile çocuk oyunu yönergeleri yazmaları sağlanır.)

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.