SPIKE™ Essential

Gündüz ve Gece

Sofie, güvenlik için kamp alanının yanındaki yolu aydınlatmak istiyor. Gece hava karardığında yanacak bir lamba yapmasına yardım edin.

45-90 dk.
Orta seviye
5-6 Sınıf
45345_Science_U5_L3_Lesson_Thumbnail.png

Hazırla

(NOT: Bu ders, bir A Bölümü ve bir B Bölümü’nden oluşur. Her ikisi de standardın tam olarak öğrenilmesi için önemlidir. Zaman kısıtlıysa her iki bölümü de gözden geçirerek öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan öğeleri seçin.)

Bu dersin en önemli öğrenme kazanımı, belirli bir aydaki karanlık ve aydınlık miktarının grafiğini çizerken gerçekleşir. Bir lambayı karanlıkta yanacak ve aydınlıkta sönecek şekilde programlamak, bunu eğlenceli ve uygulamalı bir şekilde öğretmek için bir fırsattır. Öğrencileri, örnek resimlerden ilham almaya veya veya istedikleri herhangi bir programlanabilir lambayı tasarlayıp inşa etmeye teşvik edin.

 • Her gruptan, farklı bir ayı programlamasını isteyebilirsiniz.

 • Bilimsel Geçmiş - Gündüz ve Gece:

  • Bu dersteki önemli değişken günün saati değil, karanlıktır.
  • Bu veriler için en uygun olan çizgi veya pasta grafikleri, öğrencilerin 1) bir çizgi grafiği üzerinde bir yıl boyunca aylık gün ışığı saatlerini veya 2) bir dizi pasta grafiği üzerinde her ayın aydınlık ve karanlık yüzdesini göstermelerine olanak tanır.
  • Öğrenciler, her ay için ortalama bir gündüz/gece ayrımı kullanabilir (her ayın 15'ine ait veriler gibi), ay boyunca gün gün değişiklikleri veya günün saatlerini göstermeleri gerekmez.
  • Öğrencileriniz için uygun grafik türlerini seçin ve gözden geçirin.
 • Ön Bilgi Geliştirin - Gündüz ve Gece: Temel bilim malzemelerinizi kullanarak bilgi, resim ve tanımları paylaşın:

  • Güneş, her gün öngörülebilir saatlerde doğar ve batar.
  • Gündüz ve gece uzunlukları, aya ve mevsime göre değişir.
  • Farklı veriler, çizgi grafiği ve pasta grafiği gibi belirli şekillerde en iyi şekilde gösterilir.
  • Anahtar sözcükler: güneşin doğuşu, gün batımı
 • İnşa ve Programlama Deneyimi: Ünite Planı’ndaki önerileri gözden geçirin. Bu ders için ayrıca

  • SPIKE Uygulaması Başlat menüsündeki Işık öğretici etkinliğiyle pekiştirme yapabilirsiniz.
  • Daha fazla destek sağlamak için SPIKE Uygulamasının Yardım>Sözcük Blokları menüsünün Kontrol ve Işık Blokları bölümlerini kullanabilirsiniz.
  • Işık matrisini kullanma konusunda deneyim kazandırmak için Kitap Önerici dersini kullanabilirsiniz.
 • Malzemeler: Yerel gün ışığı saatleriyle ilgili yaşa uygun veriler bulun: aylık güneşin doğuşu/gün batımı saatleri ve aylara göre ortalama toplam gün ışığı saati. “Aylara göre ortalama gün uzunluğu” + yakınlardaki bir şehrin adı şeklinde arama yapın, devlet kurumlarını ve başka güvenilir kaynakları tercih edin. Grafik çizmek için milimetrik kağıt ve kurşun kalem/keçeli kalem verin. Gerekirse çizgi grafikleri veya pasta grafikleri için şablonlar oluşturun ve kullanımlarını gözden geçirin.

A Bölümü (45 Dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 dakika)

U5L3_Engage.png
 • Hikayenin ana karakter(ler)ini ve ilk görevi tanıtın: Sofie, güvenlik için kamp alanının yanındaki yolu aydınlatmak istiyor. Gece hava karardığında yanacak bir lamba yapmasına yardım edin.

 • DÜŞÜN—Ders konusu hakkında kısa bir tartışma başlatın:

  • Dün güneşin doğuşu ve batışı yaklaşık saat kaçtaydı? Bu ay yaklaşık kaç saat gün ışığı görüyoruz? (Yanıtlar farklılık gösterecektir. Öğrenciler, mevcut gün ışığı saatlerini ve güneşin doğuşunun/gün batımının yaklaşık saatlerini tahmin edebilmelidir.)
  • Gündüzler hangi mevsimlerde en kısa ve en uzundur? (Kuzey yarım kürede gündüzler kışın en kısa, yazın en uzundur.)
 • Her gruba bir SPIKE Essential Seti ve cihazı dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 40 dakika)

 • Öğrenciler çalışırken, inşa etmeye ve programlamaya destek olmak için aşağıdaki örnekleri paylaşabilirsiniz. Resimlerin yalnızca tek bir fikri gösterdiğini ve öğrencilerin kendi programlanabilir lamba fikirlerini tasarlamaları ve inşa etmeleri gerektiğini açıklayın.
 • Öğrenciler:
  • Temel modeli kullanarak, geceleri karanlıkta Sofie’nin kamp alanındaki yolu aydınlatan bir sokak lambası İNŞA ETMELİ, ardından ne kadar uzun süre yanık kalacağına karar vermelidir. (Dersin ilerleyen bölümlerinde kamp alanı modellerini genişletebilirler.)
  • Sağlanan verileri kullanarak 1) bir çizgi grafiği ya da bir dizi pasta grafiği üzerinde her ayda bulunan ortalama yerel gündüz ve/veya gece saatini göstermeli 2) kendilerine atadığınız aydaki gece (karanlık) saatlerinin sayısını belirlemelidir. Veriler hakkında daha fazla bilgi için Hazırla bölümüne bakın.
  • Kendilerine atanan ayın grafiğe dökülen verilerini kullanarak, gece hava karardığında yolu aydınlatacak şekilde sokak lambalarını PROGRAMLAMALIDIR.
 • Lambayı programlamanın yolları hakkında bir beyin fırtınası yaptırın, **örneğin gecenin her saatini, lamba ışığının bir saniyesiyle temsil edebilirsiniz. Bu, gerçekten bir gece geçmesini beklemeden bir “geceyi” görmelerini sağlar. **
 • Çalışma süresinin yarısında, tanıdık bir sınıf rutini kullanarak öğrencilere fikir alışverişi yaptırın, sonra paylaşımlarından ilham alarak çalışmalarını güncellemelerini sağlayın.

Örnek Fikirler
Öğrencilerin, B Bölümü'nde kullanmak üzere modellerini olduğu gibi bırakmalarını isteyin. İsterseniz öğrencilerin yalnızca inşa ettikten sonra Açıklamalarını, ardından programlama yapıp B Bölümü'de daha fazla Açıklamalarını isteyebilirsiniz.

MicrosoftTeams-image_(27).png
MicrosoftTeams-image_(27).png
MicrosoftTeams-image_(20).png
SPIKE Essential Daytime Nighttime - tr-tr

B Bölümü (45 dakika)

Açıkla

(Tüm Sınıf, 20 dakika)

 • Paylaşmak için öğrencileri toplayın. 

 • Her grubun, hazırladıkları modeli ve grafiği kullanarak şunları göstermelerini ve açıklamalarını isteyin:

  • Kamp alanı için sokak lambası modelini nasıl hazırladılar?
  • Grafikleri, sağlanan verileri nasıl gösteriyor ve nasıl örüntüler dikkatlerini çekti?
  • Kendilerine atanan ayda kaç saat gündüz ve gece (karanlık) oluyor?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 20 dakika)

 • (15 dakika) Öğrencilerinizin, uygulamadaki bir sonraki hedefi tamamlamak için modellerini tekrar yapmalarını ve test etmelerini sağlayın: Sofie’nin kamp alanını genişletmek için bir yol ve ağaçlar ekleyin. Sonra gece karanlık olduğunda lambanın yolu aydınlattığından emin olmak için modeli ve programı test edin. Lambanın performansını iyileştirmek için bunlarda değişiklik yapın ve tekrar test edin.

 • Zaman kalırsa öğrencilerin daha fazla detay (örn. bir çadır veya bitkiler) ekleyerek kamp alanı modellerini genişletmelerini veya Sofie’nin ışığı kontrol etmesi için bir renk sensörü eklemelerini isteyin.

 • (5 dk.) Öğrencileri;

  • Görevi tamamlamalarına yardımcı olan,
  • Grafik çizerken, inşa ederken ve programlarken öğrendikleri bilgi, fikir veya becerileri paylaşmaya davet edin.
 • Öğrencilerin setleri ve çalışma alanlarını toplamalarını sağlayın.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 5 dakika)

 • Öğrencilerin fikir üretirken, inşa ederken ve programlarken düşünmelerini ve karar almalarını sağlayacak yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrenme hedeflerini gözden geçirin (Öğretmen Desteği kutusu).

 • Öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemek için kontrol listesini kullanın:

  • Sağlanan verilerin, gün ışığı ve gece (karanlık) saati sayısındaki aylık örüntüleri nasıl gösterdiğini açıklıyorlar.
  • Grafikleri, verileri doğru ve açık bir şekilde sunuyor.
  • Kamp alanı lamba modelleri, kendilerine atanan aydaki gece (karanlığı) süresini temsil eden doğru sürede yanıyor ve sönüyor.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin。

 • Mavi tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
 • Sarı tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:

 • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
 • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerin basılı veya diğer uygun grafik şablonlarını ve araçlarını kullanmalarını destekleyin.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Öğrencilere, Mesaj Yayınla ve Bekle Blokları ve Mesaj Aldığımda Bloklarını kullanarak, birkaç ay boyunca sokak lambasını kontrol edecek bir kod yazdırın.
 • Örnek kod:
SPIKE Essential Daytime Nighttime -02 - en

Eklenti

 • Öğrencilerden, ekvatora daha yakın veya kutuplardan birine daha yakın başka bir şehrin gündüz ve gece süresi verilerini grafik şeklinde göstermelerini, sonra bu yeni yeri, sağlanan yerel verilerle karşılaştırmalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Sağlanan verileri kullanarak bir konumun gün ışığı saatlerindeki aylık örüntüleri bulacak.
 • Verileri grafik biçiminde sunacak.
 • Geceleri yanan, gündüzleri de kapanan bir kamp alanı lambası modeli oluşturacak.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Seti
 • LEGO Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz
 • Bkz. Hazırla - Malzemeler

Matematik:

 • M.5.3. Veri Isleme, veri toplamayi gerektiren arastirma sorulari olusturur, arastirma sorularina iliskin verileri topla, siklik tablosu ve sutün grafigi ile gösterir,tablolari yorumlar.

Fen Bilgisi:

 • F.5.1.4. Günes, Dünya ve Ay
 • F.5.1.4.1. Günes,Dünya ve Ay’in birbirlerine göre hareketleri

Bilisim Teknolojileri ve Yazilim:

 • BT.5.5. Problem çözme ve programlama uygulamalari

Türkçe:

 • T.5.3.34 Grafik, Tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere iliskin sorulari cevaplar.

Matematik: Extention/Uzanti Bölümü

 • M.5.3. Veri Isleme

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.