Chào mừng đến với LEGO® Education

Học sinh

Khởi động Ứng dụng LEGO® Education SPIKE và bắt đầu khám phá ngay!

student.png

Giáo viên

Chuẩn bị cho công tác giảng dạy bằng cách làm theo nội dung giới thiệu và tài liệu hỗ trợ của chúng tôi.

teachers.png

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.