Produkter
Klassetrinn
Emner
Unit-thumb
Settet SPIKE™ Prime

Konkurranseklar

Dette skal elevene lære
I denne enheten blir elevene introdusert for robotkonkurranser, mens de gradvis lærer det grunnleggende om å bygge og programmere selvstyrende roboter ved bruk av sensorer. De skal arbeide sammen om å bygge en effektiv konkurranserobot, og underveis i prosessen skal de systematisk teste og forbedre programmer, bruke designprosessen til å utvikle en løsning for å fullføre oppdrag, samtidig som de utvikler ferdigheter knyttet til samarbeid og sine egne fremtidige karrierer.

5.-7. trinn
Naturfag: 2. Teknologi: 5. Maskinteknikk: 5. Kunstfag: 2. Matematikk: 3.
Naturfag, teknologi, teknologi og matematikk, Teknologi, Informatikk

Leksjoner

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.