Hướng dẫn làm vệ sinh Bộ dụng cụ học tập LEGO® Education

Với mục đích hỗ trợ giáo viên thực hiện theo đúng hướng dẫn mới nhất ở từng quốc gia về cách vệ sinh và khử trùng lớp học và học liệu, chúng tôi đã soạn ra tài liệu hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn làm vệ sinh Bộ dụng cụ học tập
Community

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.