Giới thiệu hệ thống học tập LEGO®

Suy nghĩ lại về việc học STEAM và khơi dậy niềm vui trong lớp học với Hệ thống học tập LEGO®, một hệ thống học tập thông qua thực hành trực quan, phù hợp với mọi đối tượng và có khả năng điều chỉnh linh hoạt. Xây dựng cho học sinh những kỹ năng phù hợp với tương lai và giúp các em trở thành những người học tập suốt đời bằng cách cung cấp cho các em thật nhiều cơ hội để học STEAM thông qua thực hành một cách vui vẻ.

LEGO® Education SPIKE Cơ bản khơi dậy niềm đam mê của học sinh tiểu học với bộ môn STEAM thông qua trải nghiệm giải quyết vấn đề và kể chuyện thú vị, trang bị cho các em hành trang để trở thành những người có tư duy độc lập và kiên định.

Tìm hiểu thêm
LLS_ModDetail_04.png
LLS_ModDetail_04.png

Giới thiệu hệ thống học tập LEGO®

Suy nghĩ lại về việc học STEAM và khơi dậy niềm vui trong lớp học với Hệ thống học tập LEGO®, một hệ thống học tập thông qua thực hành trực quan, phù hợp với mọi đối tượng và có khả năng điều chỉnh linh hoạt. Xây dựng cho học sinh những kỹ năng phù hợp với tương lai và giúp các em trở thành những người học tập suốt đời bằng cách cung cấp cho các em thật nhiều cơ hội để học STEAM thông qua thực hành một cách vui vẻ.

LEGO® Education SPIKE Cơ bản khơi dậy niềm đam mê của học sinh tiểu học với bộ môn STEAM thông qua trải nghiệm giải quyết vấn đề và kể chuyện thú vị, trang bị cho các em hành trang để trở thành những người có tư duy độc lập và kiên định.

Tìm hiểu thêm

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.