spike-legacy-icon.png

LEGO® Education SPIKE™ Legacy App

Nếu bạn có bộ công cụ LEGO® Education SPIKE Prime / LEGO® Education SPIKE Cơ bản, bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt ứng dụng này. Ứng dụng có các bài học, hướng dẫn bắt đầu, hướng dẫn lắp ghép và phần trợ giúp.

Lưu ý, Ứng dụng SPIKE Legacy sẽ rời đi vào cuối năm 2023.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.