Science-of-sport-thumb-transparent.png
BricQ Motion Prime

Khoa học với thể thao

Bài học này sẽ thử thách học sinh áp dụng kỹ năng tìm hiểu về khoa học để đưa ra các luận điểm về sự thay đổi chuyển động của một vật dựa trên lực và khối lượng của vật. Các em sẽ áp dụng ba định luật về chuyển động của Newton khi thiết kế, phát triển và tối ưu hóa một giải pháp liên quan đến sự va chạm của hai vật. Trong suốt những bài học này, các em sẽ tăng cường kỹ năng giao tiếp bằng lời nói trong các cuộc thảo luận tập thể, trình bày và phân tích giải pháp của mình.

Lớp 6-8
Khoa học: 5. Công nghệ: 1. Kỹ thuật: 3. Nghệ thuật: 2. Toán học: 2.
Hybrid
Khoa học, STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học)

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.