Winning-with-science-thumb-transparent.png
BricQ Motion Essential

Chiến thắng nhờ vận dụng tốt kiến thức khoa học

Bài giảng này sẽ giúp học sinh của bạn nâng cao hiểu biết về các lực và chuyển động khi các em tham gia và tiến hành nghiên cứu về tác động của các lực cân bằng và không cân bằng. Các em sẽ nghiên cứu các mẫu hình chuyển động của vật, phát triển và rèn giũa khả năng dự đoán chuyển động trong tương lai. Các em sẽ phát triển các kỹ năng trò chuyện tập thể khi tham gia nhiều cuộc thảo luận một cách hiệu quả trong tiến trình bài học.

Lớp 4-5
Khoa học: 5. Công nghệ: 1. Kỹ thuật: 3. Nghệ thuật: 2. Toán học: 2.
Hybrid
Khoa học, STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học)

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.