Unit-thumb
Bộ công cụ Học tập SPIKE™ Prime

Kỹ năng Sáng tạo

Cam kết Học tập
Trong bài giảng này, học sinh của bạn sẽ tạo các biến và danh sách được đặt tên một cách rõ ràng đại diện cho các loại dữ liệu khác nhau và thực hiện các phép toán cơ bản dựa trên giá trị của chúng. Các em sẽ được tìm hiểu cách làm cho dữ liệu đám mây trở nên hữu ích và đáng tin cậy, cách cải tiến các chương trình của mình nhằm tinh chỉnh giải pháp và thiết kế dự án với sự kết hợp giữa các bộ phận phần cứng và phần mềm để thu thập và trao đổi dữ liệu.

Lớp 6-8
Khoa học: 3. Công nghệ: 5. Kỹ thuật: 2. Nghệ thuật: 2. Toán học: 2.
Hybrid
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Khoa học Máy tính, Lập trình

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.