thumb_square_SMART_HOUSE_-_Fan_and_Peneumatics.png
Bộ công cụ Học tập SPIKE™ Prime, BricQ Motion Prime

Kết hợp Bộ công cụ Prime

Bài học này kết hợp phần cứng thông minh từ bộ công cụ LEGO® Education SPIKETM Prime với các chi tiết lắp ráp độc đáo của Bộ công cụ Vận động Nâng cao LEGO® Education BricQ để kiểm tra kiến thức STEAM của học sinh và thúc đẩy hơn nữa sự sáng tạo của các em!

Học sinh của bạn sẽ theo dõi các bản tóm tắt hoạt động trong một trang dễ sử dụng khi xử lý một loạt các thử thách về thiết kế kỹ thuật dựa trên yêu cầu khoa học. Những thử thách mở này sẽ thu hút các em vào việc học STEAM toàn diện, đồng thời đào sâu hơn vào các kỹ năng giải quyết vấn đề và mài giũa sự sáng tạo của các em.

Khuyến khích áp dụng các kinh nghiệm trước đây với cả bộ công cụ SPIKE Prime và Bộ công cụ Vận động Nâng cao BricQ.

Lớp 6-8
Khoa học: 5. Công nghệ: 4. Kỹ thuật: 5. Nghệ thuật: 1. Toán học: 1.
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Kỹ thuật, Khoa học, Lập trình

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.