SU1_web_header.png
SPIKE™ Cơ bản

Khoa học - Mắt thấy! Tai nghe! Tay làm!

Học phần này giới thiệu cho học sinh về Khoa học Vật lý và Khoa học Đời sống. Các em sẽ lên kế hoạch và tiến hành nghiên cứu để thu thập dẫn chứng cho thấy các vật thể chỉ có thể được nhìn thấy khi được chiếu sáng và các vật liệu dao động có thể tạo ra âm thanh. Các em sẽ xác định tác động của việc đặt các vật dụng làm bằng vật liệu khác nhau trên đường đi của một chùm ánh sáng. Các em cũng sẽ sử dụng nhiều công cụ và vật liệu để thiết kế các thiết bị - một thiết bị sử dụng ánh sáng và một thiết bị sử dụng âm thanh - để giải quyết vấn đề giao tiếp khi có khoảng cách. Cuối cùng, các em sẽ thiết kế một giải pháp cho vấn đề của con người bằng việc phỏng theo cách động vật sử dụng các bộ phận bên ngoài của chúng để tồn tại.

Học sinh cũng sẽ thực hành học tập xã hội và cảm xúc, chẳng hạn như khả năng tự điều chỉnh, đức tính kiên trì, thái độ đồng cảm, tự nhận thức bản thân và chánh niệm với dàn nhân vật chính trong các câu chuyện bài học.

Trước khi học sinh bắt đầu học phần này, chúng tôi khuyến nghị thực hiện những việc sau nhằm củng cố kỹ năng lắp ráp và lập trình cũng như giúp các em sẵn sàng vượt qua những thử thách có trong đây.

  • Truy cập [Ứng dụng] LEGO® Education SPIKE 1hoặc cài đặt ứng dụng này trên các thiết bị trong lớp học. 

  • Hoàn thành các Hoạt động Hướng dẫn (tại mục menu Bắt đầu trong Ứng dụng LEGO Education SPIKE.

  • Thử một hoặc nhiều bài học trong học phần Những chuyến phiêu lưu kỳ thú.

Lớp 1-5
Khoa học: 5. Công nghệ: 3. Kỹ thuật: 5. Nghệ thuật: 3. Toán học: 2.
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Khoa học

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.