U1_web_header.png
SPIKE™ Cơ bản

Những chuyến phiêu lưu kỳ thú

Bài giảng này giới thiệu cho học sinh tư duy tính toán. Các em sẽ bắt đầu hiểu trình tự là gì, có thể làm theo hướng dẫn để tạo trình tự và mô tả trình tự cho những người bạn của mình. Các em sẽ học cách chia vấn đề thành các phần nhỏ hơn, xác định nguyên nhân và kết quả và hiểu được các vòng lặp đơn giản. Cuối cùng, các em sẽ khám phá quy trình thử và gỡ lỗi chương trình để đảm bảo rằng chương trình của các em hoạt động như dự định.

Học sinh tìm cách giúp đỡ các nhân vật chính và thực hành kể lại một trải nghiệm bằng cách sử dụng các chi tiết liên quan. Điều này sẽ giúp phát triển kỹ năng trò chuyện tập thể của các em.

Lớp 1-5
Khoa học: 1. Công nghệ: 5. Kỹ thuật: 3. Nghệ thuật: 4. Toán học: 1.
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Khoa học Máy tính, Kể chuyện

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.