SPIKE™ Cơ bản

Chú rô-bốt trợ giúp to lớn

Tủ đồ của Daniel đang đầy ắp. Làm thế nào để bạn ấy có thể mang tất cả mọi thứ của mình về nhà?

30-45 phút
Sơ cấp
3-5 tuổi
U5L2_web_thumbnail.png

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Chú rô-bốt trợ giúp to lớn trong Ứng dụng LEGO® Education SPIKE
 • Nếu cần, hãy dạy trước những từ vựng liên quan như điều khiển (Control), ràng buộc (constraint), thiết kế (design), rô-bốt(Robot) và giải pháp(Solution).
 • Xem xét năng lực và kiến thức của tất cả học sinh. Phân hóa bài học để mọi học sinh đều có thể dễ dàng tiếp cận. Xem phần Phân hóa bên dưới để biết các gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện mở rộng kỹ năng toán học. Xem phần Mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Tham gia

(Cả lớp, 5 phút)

 • Dẫn dắt học sinh thảo luận nhanh về việc giải quyết vấn đề có các yếu tố ràng buộc.
  • Trao đổi với học sinh về việc chuyển mọi thứ ra khỏi lớp học sang một phòng khác, chỉ với một lượt chuyển. Các em phải hoàn thành việc chuyển đồ trong 10 phút!
  • Đặt các câu hỏi, như: Em có thể dọn sạch lớp học trong khoảng thời gian ngắn nhất bằng cách nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu em chỉ có bốn người bạn cùng lớp hỗ trợ?
 • Giới thiệu cho học sinh về các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: điều khiển rô-bốt trợ giúp.
 • Phát một bộ gạch lắp ráp và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá

(Nhóm nhỏ, 30 phút)

 • Yêu cầu học sinh sử dụng Ứng dụng LEGO® Education SPIKE để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và chạy thử chương trình điều khiển rô-bốt trợ giúp.
 • Yêu cầu học sinh thực hiện lại và kiểm tra mô hình của các em để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Lập trình rô-bốt trợ giúp đi theo Daniel về nhà.
  • Thiết kế rô-bốt trợ giúp cải tiến của riêng em.
 • Bạn có thể tìm thấy nội dung hỗ trợ lập trình và lắp ráp trong phần Lời khuyên dưới đây.

Giải thích

(Cả lớp, 5 phút)

 • Tập hợp học sinh lại để các em suy ngẫm về các thử thách đã hoàn thành.
 • Đặt các câu hỏi, như: Em đã giúp Daniel mang tất cả đồ dùng về nhà bằng cách nào? Thiết kế rô-bốt trợ giúp của em khác với thiết kế của Daniel như thế nào?

Chế tạo

(Cả lớp, 5 phút)

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy nghĩ về các cách tạo ra giải pháp khả thi để giải quyết vấn có yếu tố ràng buộc.
 • Đặt các câu hỏi, như: Tại sao cần phải xem xét các yếu tố ràng buộc khi thiết kế một giải pháp? Các yếu tố ràng buộc ảnh hưởng đến quá trình thiết kế của em như thế nào?
 • Yêu cầu học sinh dọn dẹp vị trí thực hành của các em.

Đánh giá

(Liên tục trong suốt bài học)

 • Đặt ra câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh "nói ra suy nghĩ", đồng thời giải thích các quá trình tư duy và lý luận của các em khi đưa ra quyết định về lắp ráp và lập trình.

Danh sách kiểm tra những mục cần quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc tạo giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề có yếu tố ràng buộc.
 • Tạo thang đo phù hợp với nhu cầu của các em. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể hướng dẫn các bạn khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu từng học sinh chọn một khối gạch mà học sinh cảm thấy phù hợp nhất với hiệu quả thực hiện của mình.
  • Vàng: Em nghĩ rằng em có thể tạo giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề có yếu tố ràng buộc.
  • Xanh dương: Em có thể tạo giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề có yếu tố ràng buộc.
  • Xanh lá: Em có thể tạo giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề có yếu tố ràng buộc, đồng thời có thể giúp bạn khác thực hiện việc đó.

Phản hồi từ bạn bè

 • Trong các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.
 • Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:
  • Mình thích khi bạn...
  • Mình muốn nghe thêm về cách bạn...

Lời khuyên

Lời khuyên về lập trình

 • Sau khi hoàn thành thử thách đầu tiên, học sinh sẽ được phát một bản đồ.
 • Học sinh có thể sử dụng bản đồ và thử nghiệm với các Khối lập trình có sẵn để sửa đổi chương trình của các em để đi theo lộ trình trong chuyến đi.
U5L2_img_step_9.png

Lời khuyên về mô hình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách thứ hai, hãy phát cho các em ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để giúp cải tiến mô hình của các em.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng giúp khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh khi các em thử nghiệm và cá nhân hóa mô hình của mình.
U5L2_inspiration_img_1.png
U5L2_inspiration_img_1.png
U5L2_inspiration_img_2.png
U5L2_inspiration_img_3.png

Không có hướng dẫn lắp ráp cho thử thách này.

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh cá nhân hóa mô hình của các em
 • Thử nghiệm với lập trình hoặc lắp ghép

Tăng độ khó bằng cách:

 • Thiết kế các chân đế khác nhau để giúp rô-bốt hỗ trợ mang đồ của Daniel
 • Lập trình cho rô-bốt trợ giúp đi theo một lộ trình định trước

Mở rộng

 • Yêu cầu học sinh sử dụng các điểm trên biểu đồ để lập bản đồ đường đi cho rô-bốt trợ giúp. Các em nên sử dụng trục x và y để vẽ các điểm mà rô-bốt trợ giúp di chuyển. Các em cũng có thể vẽ sơ đồ đường đi cho rô-bốt trợ giúp của nhóm khác.

Nếu có thể, hoạt động này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

Toán học: CCSS.MATH.CONTENT.5.G.A.1

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Tạo giải pháp khả thi để giải quyết một vấn đề có chứa các yếu tố ràng buộc
 • Tận dụng ý tưởng khác nhau của nhóm bạn để phát triển một chương trình mới
 • Tham gia một cách hiệu quả vào một loạt các cuộc thảo luận tập thể

(hai học sinh dùng chung một bộ công cụ)

 • LEGO® Education SPIKETM Cơ bản
 • Thiết bị cài Ứng dụng LEGO® Education SPIKE

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan

 • Ngôn ngữ lớp 4 & lớp 5
 • Tin học & Công nghệ lớp 4 & lớp 5
 • Khoa học lớp 4 & lớp 5
 • Ngoại ngữ lớp 5

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.