Bộ công cụ Vận động Cơ bản LEGO® Education BricQ

Chào mừng! Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về bộ công cụ học tập BricQ Motion Essential và chuẩn bị để sử dụng.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.