Chào mừng!

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ lắp ráp bộ công cụ giảng dạy SPIKE Prime của mình, tìm hiểu về giải pháp, tải xuống và sử dụng phần mềm của chúng tôi.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.