spike-3-icon-round.png

LEGO® Education SPIKE™ App

Nếu có bộ công cụ LEGO® Education SPIKE Prime / LEGO® Education SPIKE Cơ bản, bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt Ứng dụng SPIKE hoặc sử dụng phiên bản dành cho trang web. Ứng dụng SPIKE có các bài học, hướng dẫn bắt đầu, hướng dẫn lắp ghép và phần trợ giúp.

Xin lưu ý:

  • API Python là một phần của bản cập nhật sắp tới của Ứng dụng SPIKE.
    Nếu đang lập trình trong Python, bạn nên duy trì Ứng dụng Spike Legacy cho đến khi có bản cập nhật này.
  • Các dự án của Ứng dụng SPIKE 2 hiện không tương thích với Ứng dụng SPIKE 3 và ngược lại.
    Nếu bạn đã lưu các chương trình cho người dùng mà bạn muốn chạy, hãy sử dụng Ứng dụng Legacy.

Có thể tìm Ứng dụng Legacy tại đây:
SPIKE Legacy App

Để xem các Câu hỏi thường gặp về Ứng dụng SPIKE, vui lòng truy cập vào đây:
Thông tin sản phẩm

Bạn có thể xem thêm phần hỗ trợ trên cổng thông tin hỗ trợ của chúng tôi (bằng tiếng Anh): Support Portal

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.