spike-3-icon-round.png

LEGO® Education SPIKE™ App

Nếu có bộ công cụ LEGO® Education SPIKE Prime / LEGO® Education SPIKE Cơ bản, bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt Ứng dụng SPIKE hoặc sử dụng phiên bản dành cho trang web. Ứng dụng SPIKE có các bài học, hướng dẫn bắt đầu, hướng dẫn lắp ghép và phần trợ giúp.

LE_SPIKE_APP.png

Tất cả học sinh sẽ có trải nghiệm học tập thú vị với phương pháp STEAM

SPIKE là ứng dụng dành cho học sinh có thể sử dụng kèm với SPIKE Cơ bản và SPIKE Prime để theo dõi và hoàn thành các bài học. Ứng dụng bao gồm tài liệu "nhập môn", bài giảng, hướng dẫn xây dựng và một loạt trải nghiệm lập trình phát triển đi từ lập trình mã khối bằng biểu tượng và từ dựa trên Scratch cho đến lập trình bằng văn bản dựa trên Python.

Tài nguyên bổ sung

Câu hỏi thường gặp về ứng dụng SPIKE

Để bạn có khởi đầu tốt nhất có thể, chúng tôi đã thu thập những Câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu thêm

Cổng thông tin hỗ trợ

Để tìm thêm tài nguyên và được hỗ trợ, vui lòng truy cập Cổng thông tin hỗ trợ của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Cộng đồng giáo dục LEGO

Kết nối với các giáo viên và người dùng khác.

Tham gia tại đây

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.