Train-to-Win-thumb-transparent.png
BricQ Motion Essential

Luyện tập để giành chiến thắng

Bài giảng này sẽ giúp học sinh hiểu về các lực và chuyển động khi các em lên kế hoạch và tiến hành nghiên cứu về nguyên nhân và kết quả của lực đẩy và lực kéo.

7 bài học này sẽ giới thiệu đến học sinh quá trình đặt câu hỏi và trả lời, phân tích dữ liệu và cách trình bày ý tưởng. Học sinh sẽ làm việc để xác định xem các giải pháp thiết kế có hiệu quả như dự tính nhằm thay đổi tốc độ hoặc phương hướng của một vật thể bằng một lực đẩy hoặc lực kéo.

K-2
Khoa học: 5. Công nghệ: 1. Kỹ thuật: 3. Nghệ thuật: 2. Toán học: 2.
Hybrid
Khoa học, STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học)

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.