Unit-thumb
Bộ công cụ Học tập SPIKE™ Prime

Sẵn sàng Thi đấu

Cam kết Học tập
Trong phần này, học sinh của bạn sẽ được giới thiệu về thế giới của những cuộc thi rô-bốt khi các em dần dần học hỏi được những thông tin cơ bản về cách lắp ghép và lập trình rô-bốt tự vận hành bằng cảm biến. Cùng nhau hợp tác để lắp ghép một rô-bốt thi đấu hiệu quả, trẻ sẽ cần kiểm tra và tinh chỉnh các chương trình một cách có hệ thống, sử dụng quy trình thiết kế để phát triển một giải pháp nhằm giúp hoàn thành các nhiệm vụ, trong khi vẫn phát triển được các kỹ năng liên quan đến tinh thần hợp tác và khả năng làm việc theo nhóm cũng như những kỹ năng sống cần thiết cho sự nghiệp tương lai của các em.

Lớp 6-8
Khoa học: 2. Công nghệ: 5. Kỹ thuật: 5. Nghệ thuật: 2. Toán học: 3.
Hybrid
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Kỹ thuật, Khoa học Máy tính

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.