Unit-thumb
Bộ công cụ Học tập SPIKE™ Prime, BricQ Motion Prime

Nhóm Phát minh

Cam kết Học tập
Trong bài học này, học sinh sẽ áp dụng các kỹ năng thiết kế kỹ thuật cho từng bước của quy trình thiết kế bằng cách xác định một vấn đề và tiêu chí thành công, tạo ra các nguyên mẫu khác nhau, thiết lập các quy trình thử nghiệm có hệ thống, phân tích dữ liệu để cải thiện giải pháp và mô tả lý do giải pháp của các em ̉ là tốt.

Lớp 6-8
Khoa học: 2. Công nghệ: 3. Kỹ thuật: 5. Nghệ thuật: 2. Toán học: 3.
Hybrid
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Kỹ thuật

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.