Bộ công cụ Học tập SPIKE™ Prime, BricQ Motion Prime

Bảo vệ nông sản

Áp dụng định luật Newton thứ ba để thiết kế một giải pháp giúp thu hoạch sản phẩm từ cây mà không gây ra thiệt hại do va chạm.

45-90 phút
Nâng cao
Lớp 6-8
thumb_square_PROTECT_OUR_PRODUCE_-_Pneumatics.png

Chuẩn bị

 • Ôn lại bản tóm tắt hoạt động trong phần Tài liệu dành cho học sinh của bài học này.
  • In một bản tóm tắt hoạt động cho mỗi nhóm học sinh.
 • Nếu cần thiết, hãy dạy trước những từ vựng hoặc khái niệm liên quan.
 • Nếu cần thiết, hãy dạy trước các hoạt động hướng dẫn trong phần Bắt đầu của Ứng dụng LEGO® Education SPIKETM để giúp học sinh làm quen với phần cứng và lập trình.
 • Xem lại kế hoạch bài học và cân nhắc cách quản lý hiệu quả các tài liệu cho lớp học của bạn. Đặc biệt, hãy xem xét:
  • Khi nào nên phát bản tóm tắt hoạt động, bộ các khối gạch, phần cứng và thiết bị
  • Có nên loại bỏ tập sách hướng dẫn lắp ráp khỏi Bộ công cụ Vận động Nâng cao LEGO® Education BricQ hay không

Tham gia

(cả lớp, hơn 5 phút)

 • Cho phép thảo luận nhanh về chủ đề của bản tóm tắt hoạt động.
  • Sử dụng mẫu câu "Hãy suy nghĩ như..." trong bản tóm tắt hoạt động để ôn lại kiến thức cũ cho học sinh.
 • Giới thiệu cho học sinh về bản tóm tắt hoạt động và thử thách.
 • Cùng học sinh suy nghĩ để xác định các tiêu chí giúp thực hiện thành công thử thách này
  • Sử dụng các mục tiêu chính của bài học để cùng nhau tạo nên một danh sách các tiêu chí để thực hiện thành công.

Khám phá

(nhóm nhỏ, hơn 20 phút)

 • Yêu cầu học sinh áp dụng các ý tưởng mẫu từ bản tóm tắt hoạt động để tham khảo cho ý tưởng thiết kế của mình.
 • Yêu cầu mỗi nhóm chọn một ý tưởng thiết kế (của riêng nhóm hoặc lấy cảm hứng từ các ý tưởng mẫu) và lắp ráp theo.
  • Nếu các em cần thêm trợ giúp hoặc hướng dẫn, hãy để các em tham khảo phần “Hãy lắp ráp!” trong bản tóm tắt hoạt động.
 • Yêu cầu học sinh lập trình để mô hình di chuyển và/hoặc phản ứng.
  • Nếu các em cần thêm trợ giúp hoặc hướng dẫn, hãy để các em tham khảo phần “Hãy lập trình!” trong bản tóm tắt hoạt động.
 • Nếu có nhóm hoàn thành sớm, hãy mở rộng hoạt động bằng cách để các em suy nghĩ cho câu hỏi hoặc lời nhắc "Hãy thử thách bản thân!".

Giải thích

(cả lớp, hơn 10 phút)

 • Tập hợp học sinh lại để các em suy ngẫm về các thử thách đã hoàn thành.
 • Sử dụng các câu hỏi và lời nhắc như:
  • Hãy giải thích cho thầy/cô biết về thiết kế của em. Mô hình của em có chức năng gì?
  • Mô hình của em hoạt động như thế nào?
  • Chương trình của em hoạt động như thế nào?
  • Tại sao em lại lắp ráp theo cách này?
  • Em sẽ làm gì nếu có thêm thời gian?

Chế tạo

(cả lớp, hơn 10 phút)

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy ngẫm về kiến thức mà các em đã sử dụng để hoàn thành thử thách hoặc nói về một số ý tưởng mới mà các em nghĩ ra.
 • Sử dụng câu hỏi hoặc lời nhắc "Hãy thử thách bản thân!" để gợi cho các em suy nghĩ thêm về chủ đề này.
 • Yêu cầu học sinh dọn dẹp vị trí thực hành của các em.

Đánh giá

(khi cần thiết)

Đặt ra câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh "nói ra suy nghĩ", đồng thời giải thích các quá trình tư duy và lý luận của các em khi các em đưa ra quyết định trong khi vạch ra ý tưởng, lắp ráp và lập trình.

Cơ hội đánh giá

Bảng liệt kê những mục giáo viên cần quan sát
Đánh giá trình độ của học sinh đối với các mục tiêu chính của bài học.

 • Tạo thang đo phù hợp với nhu cầu của các em. Ví dụ:
 1. Cần hỗ trợ thêm
 2. Có thể làm việc độc lập
 3. Có thể hướng dẫn các bạn khác

Tự đánh giá
Khuyến khích học sinh suy ngẫm về kinh nghiệm và mức độ tự tin của các em đối với chủ đề của bài học này.

 • Đặt các câu hỏi như:
  • Sau khi hoàn thành bài học hôm nay, em cảm thấy tự tin hơn về ý tưởng nào?
  • Em có thể mô tả những nhiệm vụ mình đã hoàn thành hôm nay không?
 • Sử dụng những câu sau đây để giúp học sinh nói lên suy nghĩ của các em:
  • Tôi tự hào về...
  • Tôi vẫn muốn biết thêm về...
  • Tôi cảm thấy tự tin về...
  • Ý tưởng của tôi không hiệu quả. Điều đó...
 • Yêu cầu mỗi học sinh chọn ra viên gạch mà các em cảm thấy có thể phản ánh đúng nhất hiệu suất của mình, đề cập đến các tiêu chí thành công để đánh giá một nhóm trong giai đoạn Tham gia của bài học.
  • Vàng: Tôi nghĩ rằng mình đã hoàn thành các mục tiêu của thử thách.
  • Xanh dương: Tôi đã hoàn thành các mục tiêu của thử thách.
  • Xanh lá: Tôi đã hoàn thành các mục tiêu của thử thách và tôi cũng có thể giúp một người bạn làm điều đó.

Đánh giá từ bạn bè
Triển khai theo các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.

 • Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:
  • Tôi thấy rất hay nếu...
  • Tôi muốn nghe thêm về cách...

Phần mở rộng

Mở rộng kỹ năng ngôn ngữ
Nếu thời gian cho phép, yêu cầu học sinh của bạn viết lại ý tưởng thiết kế sản phẩm hoặc thuyết trình miệng dựa trên tác phẩm của các em.

 • Yêu cầu các em trình bày những ý tưởng này cho một lớp học khác, các thành viên trong gia đình hoặc các thành viên trong cộng đồng để nhận phản hồi.
 • Yêu cầu các em trưng bày công khai các văn bản này (trong hoặc ngoài trường học) để khuyến khích thảo luận rộng rãi hơn về ý tưởng chính.

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Áp dụng định luật Newton thứ ba để thiết kế một giải pháp giúp thu hoạch sản phẩm từ cây mà không gây ra thiệt hại do va chạm.
 • Kiểm tra một cách có hệ thống và lắp ráp theo thiết kế.

Đối với mỗi nhóm gồm hai học sinh:

 • Phần cứng LEGO® Education SPIKE Prime
 • Bộ công cụ Vận động Nâng cao LEGO® Education BricQ
 • Thiết bị cài đặt ứng dụng LEGO® Education SPIKE
 • Tóm tắt hoạt động (xem Tài nguyên bổ sung, 1 bản in cho mỗi nhóm)

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.