SPIKE™ Cơ bản

Thụ phấn

Maria nhìn thấy máy chú ong đậu trên những bông hoa của cây táo nhà mình. Maria tự hỏi không biết chúng đang làm gì. Em có thể giúp Maria tìm hiểu không?

45-90 phút
Trung cấp
Lớp 1-5
45345_Science_U2_L2_Web_THumbnail_b.png

Chuẩn bị

(LƯU Ý: Bài học này bao gồm Phần A và Phần B. Cả hai đều quan trọng trong việc tiếp cận tiêu chuẩn học tập đầy đủ. Nếu thời gian có hạn, hãy xem xét cả hai phần để chọn ra các yếu tố đáp ứng nhu cầu của học sinh.)

Trong bài học này, học sinh sẽ lắp ráp một mô hình cho thấy cách động vật vận chuyển phấn hoa từ cây này sang cây khác trong quá trình thụ phấn và tiến hành Chế tạo để thể hiện quá trình phát tán hạt giống. Ví dụ được cung cấp chỉ để truyền cảm hứng. Hãy khuyến khích học sinh tự thiết kế và xây dựng ý tưởng của riêng mình về những quá trình này.

 • Xây dựng kiến thức tiền đề - Thụ phấn: Sử dụng các tài liệu khoa học cốt lõi của giáo viên, chia sẻ thông tin, hình ảnh và định nghĩa. Nếu có thể, hãy tham khảo sơ đồ chú thích các bộ phận của cây.
  • Cây cần phấn hoa từ các cây khác để tạo ra hạt giống phát triển thành cây mới.
  • Động vật giúp vận chuyển phấn hoa từ hoa của cây này sang hoa của cây khác trong một quá trình gọi là thụ phấn.
  • Khi các động vật như côn trùng (ong), dơi và chim lấy mật hoa từ một bông hoa, chúng cọ vào nhị hoa và lấy phấn hoa. Các nhị hoa được sắp xếp để làm cho việc này dễ dàng hơn.
  • Từ vựng chính: phấn hoa, thụ phấn, phát tán (tùy chọn: nhị hoa, nhụy hoa)
 • Kinh nghiệm lắp ráp và lập trình: Xem xét các đề xuất trong Kế hoạch Bài giảng. Đối với bài học này, giáo viên cũng có thể muốn
  • Củng cố lại bằng hướng dẫn Động cơ trong menu Bắt đầu của ứng dụng SPIKE.
  • Sử dụng các mục Khối Động cơ và Sự kiện trong menu Trợ giúp>Khối hình chữ trong ứng dụng SPIKE để hỗ trợ thêm.
 • Tài nguyên: Tìm các video khoa học phù hợp với lứa tuổi về thụ phấn và sơ đồ chú thích các bộ phận của cây. Đối với video, hãy sử dụng cụm từ tìm kiếm thụ phấn  (và phát tán nếu muốn). Đối với sơ đồ, hãy sử dụng các cụm từ tìm kiếm sơ đồ chú thích các bộ phận của cây lớp 2 để tìm thêm tư liệu minh họa ngoài những hình ảnh có trong chương trình giảng dạy khoa học.

PHẦN A (45 phút)

Tham gia

(Cả lớp, 10 phút)

U2L3_Engage.png
 • Giới thiệu (các) nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: Maria nhìn thấy máy chú ong đậu trên những bông hoa của cây táo nhà mình. Maria tự hỏi không biết chúng đang làm gì. Em có thể giúp Maria tìm hiểu không?

 • SUY NGHĨ - Triển khai một cuộc thảo luận ngắn gọn về (các) chủ đề bài học, sử dụng hình ảnh câu chuyện nếu muốn.

  • Tại sao cây cần phấn hoa? (Cây cần phấn hoa từ các cây khác để tạo ra hạt giống.)
  • Làm thế nào để phấn hoa chuyển từ bông hoa này sang bông hoa khác? (Các loài chim, chẳng hạn như chim ruồi, và côn trùng, chẳng hạn như ong và bướm, giúp thụ phấn cho hoa của nhiều loại cây. Chúng lấy phấn hoa từ một bông hoa và đưa đến một bông hoa khác.)
  • Các bộ phận của bông hoa làm cách nào để giúp thụ phấn dễ dàng hơn? (Các bộ phận của hoa như nhị hoa giúp động vật lấy phấn hoa dễ dàng hơn. Các bộ phận như nhụy hoa giúp động vật dễ dàng đưa phấn hoa vào một bông hoa mới.)
 • Phát một Bộ SPIKE Cơ bản và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá

(Nhóm nhỏ, 25 phút)

 • Khi các em thực hiện, hãy cân nhắc chia sẻ các ví dụ dưới đây để hỗ trợ cho việc lắp ráp hoặc lập trình. Nói rõ rằng (các) hình ảnh chỉ thể hiện một ý tưởng và học sinh nên tự xây dựng ý tưởng của riêng mình về cách động vật vận chuyển phấn hoa từ cây này sang cây khác.

 • Yêu cầu học sinh:

  • Sử dụng mô hình cơ sở để LẮP RÁP một mô hình giúp Maria tìm hiểu. Chỉ ra một cách động vật chuyển phấn hoa từ cây này sang cây khác.
  • LẬP TRÌNH mô hình để thể hiện thời điểm hoặc cách thức thụ phấn xảy ra.
 • Giúp các em động não về cách sử dụng các chi tiết LEGO® để tạo phần phấn hoa mà động vật có thể vận chuyển từ cây này sang cây khác. Hướng dẫn các em đưa vào một mảnh ghép phấn hoa có thể di chuyển được.

 • Khi được một nửa quá trình, hãy yêu cầu học sinh trao đổi ý tưởng bằng cách sử dụng một quy trình quen thuộc trong lớp học rồi cập nhật vào mô hình những cảm hứng các em có được từ hoạt động chia sẻ.

Ý tưởng mẫu

45345_Science_U2_L2_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L2_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L2_Web_Overlay.png
SPIKE Essential Pollination - en

Giải thích

(Cả lớp, 10 phút)

 • Yêu cầu các em tập trung để chia sẻ.

 • Yêu cầu mỗi nhóm sử dụng mô hình để chứng minh và giải thích:

  • Bộ phận nào của cây giúp phấn hoa dính lên động vật? Bộ phận nào của cây khác giúp lấy phấn hoa ra?
  • Bộ phận nào của động vật giúp vận chuyển phấn hoa từ cây này sang cây khác?
  • Tại sao động vật lại quan trọng đối với cây thụ phấn?
 • Mời học sinh chia sẻ những thay đổi các em đã thực hiện để cải thiện hiệu suất của mô hình.

Nếu muốn tiếp tục Phần B - Giải thích, hãy yêu cầu học sinh giữ nguyên mô hình hoặc cho thêm thời gian để các em lắp ráp lại.

PHẦN B (45 phút)

Giải thích

(Cả lớp, 10 phút)

 • Lặp lại các bước từ Phần A - Giải thích để yêu cầu các nhóm khác trình bày và giải thích hiểu biết của mình.

Chế tạo

(Cả lớp, 30 phút)

 • (5 phút) Chia sẻ kiến thức nền tảng để hỗ trợ học sinh Chế tạo:

  • Sau khi một bông hoa được thụ phấn, cây tạo ra quả có chứa hạt.
  • Đôi khi động vật ăn trái cây rồi để lại hạt ở những nơi mới thông qua phân.
  • Đôi khi hạt giống có vỏ ngoài đầy gai dính vào cơ thể động vật như hươu, thỏ hoặc chó rồi rơi xuống ở những nơi mới.
 • (20 phút) Yêu cầu học sinh thực hiện lại và thử nghiệm mô hình của các em để hoàn thành thử thách tiếp theo trong ứng dụng:

  • Thiết kế, lắp ráp và lập trình mô hình thể hiện một cách mà động vật có thể phát tán hạt giống.
 • (5 phút) Mời học sinh chia sẻ kiến thức, ý tưởng, hoặc kỹ năng:

  • Giúp các em hoàn thành thử thách.
  • Các em học được trong khi lắp ráp.
 • Yêu cầu học sinh dọn dẹp các bộ dụng cụ và khu vực làm việc.

Đánh giá

(Cả lớp, 5 phút)

 • Đặt câu hỏi hướng dẫn để để gợi mở suy nghĩ và quyết định cho học sinh trong khâu lên ý tưởng, lắp ráp và lập trình.

Danh sách kiểm tra những mục cần quan sát

 • Xem lại các mục tiêu học tập (mục Hỗ trợ Giáo viên).
 • Sử dụng danh sách kiểm tra để quan sát sự tiến bộ của học sinh:
  • Mô hình thụ phấn giữa thực vật và động vật của các em có bao gồm một mảnh phấn hoa có thể tháo rời.
  • Phần giải thích của các em chứng minh được phấn hoa được vận chuyển thông qua tiếp xúc vật lý với động vật.
  • Các em giải thích được tại sao động vật lại quan trọng đối với quá trình thụ phấn và phát tán hạt giống (Chế tạo).

Tự đánh giá

Yêu cầu mỗi học sinh chọn một khối lắp ráp mà em cảm thấy thể hiện đúng nhất hiệu suất của mình.

 • Khối xanh dương: Em nghĩ mình có thể làm theo hướng dẫn để tạo một chương trình.
 • Khối vàng: Em có thể làm theo hướng dẫn để tạo một chương trình.
 • Khối xanh lá: Em có thể làm theo hướng dẫn để tạo một chương trình và còn có thể giúp một bạn khác thực hiện.

Phản hồi từ bạn bè

Triển khai theo các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.
Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:

 • Mình thích cách bạn...
 • Bạn có thể giải thích thêm cho mình về cách...

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Thu hẹp phạm vi của thử thách đầu tiên bằng cách giao cho học sinh một loài vật cụ thể (như ong, chim hoặc dơi) để trình bày trong mô hình của mình. Đặt câu hỏi có/không cho học sinh để khơi gợi lời giải thích.

Tăng độ khó bằng cách:

 • Mở rộng thử thách Chế tạo: Yêu cầu học sinh thay đổi mô hình trong phần Chế tạo để chỉ ra thêm những cách phát tán hạt giống, chẳng hạn như hạt giống được vận chuyển bằng gió hoặc nước.

Mở rộng

 • Chia sẻ rằng bướm chúa là loài thụ phấn quan trọng. Tìm biểu đồ cột thể hiện những thay đổi về số lượng của các loài thụ phấn này (tìm kiếm hình ảnh về số lượng bướm chúa tính bằng đơn vị triệu con). Yêu cầu học sinh sử dụng số liệu biểu đồ cột (không tính phần triệu) để cộng và trừ số lượng con của các năm khác nhau. Ví dụ: nếu cột năm 2015 ghi là 42 và cột năm 2014 ghi là 25, thì khác biệt về số lượng giữa hai năm là bao nhiêu?

Nếu có thể, hoạt động này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Giải thích cách động vật giúp thực vật phát tán phấn hoa.
 • Lắp ráp một mô hình chính xác của quá trình thụ phấn, với các chi tiết cho thấy sự vận chuyển phấn hoa thông qua tiếp xúc trực tiếp với chim, dơi hoặc côn trùng.

(hai học sinh dùng chung một bộ dụng cụ)

 • Bộ dụng cụ học tập LEGO® Education SPIKE Essential
 • Thiết bị cài đặt sẵn Ứng dụng LEGO Education SPIKE
 • Xem Chuẩn bị - Tài liệu.

Lớp 1- Môn Tự nhiên & Xã hội

 • Thực vật & Động vật - Thực vật và động vật xung quanh

Lớp 2- Môn tự nhiên và xã hội

 • Thực vật và động vật- Môi trường sống của thực vật và động vật

Lớp 4- Môn Khoa học

 • Nhu cầu sống của thực vật và động vật

Lớp 5- Môn Khoa học

 • Sinh vật và môi trường- Vai trò của sinh vật đối với môi trường nói chung và con người nói riêng

Hoạt động trải nghiệm- hoạt động hướng đến tự nhiên

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.