SPIKE™ Cơ bản

Chiếc vòng đu quay

Cả nhóm muốn chơi Vòng đu quay cùng nhau. Em có thể giúp các bạn ấy bằng cách nào?

30-45 phút
Sơ cấp
Lớp 1-5
U2L6_web_thumbnail.png

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Chiếc vòng đu quay trong Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.
 • Xem xét năng lực và kiến thức của tất cả học sinh. Phân hóa bài học để mọi học sinh đều có thể dễ dàng tiếp cận. Xem phần Phân hóa bên dưới để biết các gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện mở rộng kỹ năng toán học. Xem phần Mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Tham gia

(Cả lớp, 5 phút)

 • Dẫn dắt học sinh thảo luận nhanh về việc điều chỉnh giải pháp để hoạt động đúng cách.
  • Trao đổi với học sinh về những điều sẽ xảy ra khi có một điều gì đó không hoạt động đúng như dự kiến.
  • Đặt các câu hỏi, như: Nếu tàu lượn đang di chuyển chậm và không có đủ năng lượng để leo dốc, em có thể làm gì để cải tiến và sửa chữa? Để cải tiến, em sẽ phải nghĩ đến điều gì?
 • Giới thiệu với học sinh về các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: khởi động Vòng đu quay.
 • Phát một bộ khối hình và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá

(Nhóm nhỏ, 30 phút)

 • Yêu cầu học sinh sử dụng Ứng dụng LEGO® Education SPIKE để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và chạy thử chương trình khởi động Vòng đu quay.
 • Yêu cầu học sinh thực hiện lại và kiểm tra mô hình của các em để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Thay đổi chương trình để cải tiến Vòng đu quay.
  • Nâng cấp Vòng đu quay cho nhóm.
 • Bạn có thể tìm thấy nội dung hỗ trợ lập trình và lắp ráp trong phần Lời khuyên dưới đây.

Giải thích

(Cả lớp, 5 phút)

 • Tập hợp học sinh lại để các em suy ngẫm về các thử thách đã hoàn thành.
 • Đặt các câu hỏi, như: Em đã làm như thế nào để Vòng đu quay dừng lại sau một phần tư vòng quay để đảm bảo cả nhóm có thể lên và xuống Vòng đu quay? Em đã nâng cấp Vòng đu quay như thế nào?

Chế tạo

(Cả lớp, 5 phút)

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy ngẫm cách thức sửa đổi giải pháp để khắc phục.
 • Đặt các câu hỏi, như: Em sẽ nghĩ đến điều gì khi cố gắng điều chỉnh để sửa đổi một giải pháp? Làm thế nào em có thể biết được ý tưởng của mình có hiệu quả hay không?
 • Yêu cầu học sinh dọn dẹp vị trí thực hành của các em.

Đánh giá

(Liên tục trong suốt bài học)

 • Đặt ra câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh "nói ra suy nghĩ", đồng thời giải thích các quá trình tư duy và lý luận của các em khi đưa ra quyết định về lắp ráp và lập trình.

Danh sách kiểm tra những mục cần quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc điều chỉnh để sửa đổi một giải pháp.
 • Tạo thang đo phù hợp với nhu cầu của các em. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể hướng dẫn các bạn khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu từng học sinh chọn một khối gạch mà học sinh cảm thấy phù hợp nhất với hiệu quả thực hiện của mình.
  • Vàng: Em nghĩ rằng em có thể sửa đổi một giải pháp để khắc phục.
  • Xanh dương: Em có thể sửa đổi một giải pháp để khắc phục.
  • Xanh lá: Em có thể sửa đổi một giải pháp để khắc phục và em cũng có thể giúp bạn khác thực hiện điều đó.

Phản hồi từ bạn bè

 • Trong các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.
 • Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:
  • Mình thích khi bạn...
  • Mình muốn nghe thêm về cách bạn...

Lời khuyên

Lời khuyên về lập trình

 • Để gỡ lỗi chương trình thành công, học sinh sẽ cần phải thêm một Khối chờ.

  • Thêm một Khối chờ sẽ cho phép Vòng đu quay dừng đủ lâu để cả nhóm lên và xuống Vòng đu quay.
 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách đầu tiên, hãy phát cho các em một bản đồ.

 • Học sinh có thể sử dụng bản đồ và tiến hành thử nghiệm với các Khối lập trình sẵn có nhằm sửa đổi chương trình để đi theo tuyến đường của chuyến hành trình.

Gecko U2L6_ICB_1 - en
Gecko U2L6_ICB_1 - en
Gecko U2L6_ICB_2 - en
Gecko U2L6_ICB_3 - en

Lời khuyên về mô hình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách thứ hai, hãy phát cho các em ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để giúp cải tiến mô hình của các em.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng giúp khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh khi các em thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.
U2L6_inspiration_img_1.png
U2L6_inspiration_img_1.png
U2L6_inspiration_img_2.png
U2L6_inspiration_img_3.png

Không có hướng dẫn lắp ráp cho thử thách này.

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Rút ngắn bài học để chỉ bao gồm thử thách đầu tiên
 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh thay đổi mô hình của các em

Tăng độ khó bằng cách:

 • Khám phá các Khối lập trình mới và khác nhau trong chương trình
 • Lập trình Đèn nháy để đếm ngược trước khi Vòng đu quay bắt đầu

Mở rộng

 • Yêu cầu học sinh thực hành chia Vòng đu quay thành các vòng tròn bằng nhau và không bằng nhau. Yêu cầu các em ghi lại dữ liệu của mình và tạo lại các góc bằng các dụng cụ khác nhau.

Nếu có thể, hoạt động này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

Toán học: CCSS.MATH.CONTENT.2.G.A.3

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Điều chỉnh giải pháp hiện có để hoạt động đúng cách
 • Thực hành giúp đỡ một nhân vật trong câu chuyện
 • Mô tả các ý tưởng hoặc chi tiết chính của một văn bản

(hai học sinh dùng chung một bộ công cụ)

 • LEGO® Education SPIKETM Cơ bản
 • Thiết bị cài Ứng dụng LEGO® Education SPIKE

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan

 • Ngôn ngữ lớp 3
 • Tin học & Công nghệ lớp 3

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.