U5_web_thumbnail.png
SPIKE™ Cơ bản

Các sản phẩm sáng tạo ngộ nghĩnh

Bài giảng này sẽ phát triển các kỹ năng thiết kế kỹ thuật của học sinh khi các em nghiên cứu các cách xác định vấn đề, nêu giải pháp cũng như chạy thử và tinh chỉnh các nguyên mẫu. Học sinh sẽ được trau dồi kỹ năng giải quyết vấn đề của mình khi các em tạo giải pháp giải quyết vấn đề có những yếu tố ràng buộc và cải tiến dựa trên ý tưởng của người khác. Đồng thời, tất cả học sinh đều được rèn luyện khả năng xác định điểm thất bại và tiêu chí thành công khi so sánh, sửa đổi và đánh giá giải pháp.

Học sinh sẽ cải thiện kỹ năng giao tiếp khi tham gia vào một loạt các cuộc thảo luận tập thể về các giải pháp của mình.

Lớp 4-5
Khoa học: 1. Công nghệ: 4. Kỹ thuật: 5. Nghệ thuật: 3. Toán học: 2.
Hybrid
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Kỹ thuật

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.