SPIKE™ Cơ bản

Máy chào buổi sáng

Hãy giúp Leo nói "chào buổi sáng" với bạn bè của bạn ấy!

30-45 phút
Sơ cấp
Lớp 4-5
U5L1_web_thumbnail.png

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Máy chào buổi sáng trong Ứng dụng
  LEGO® Education SPIKE
 • Nếu cần, hãy dạy trước những từ vựng liên quan như thử thách (challenge), chế tạo (create), đổi mới (innovate), lập trình (program), thử nghiệm (test) và nâng cấp (upgrade).
 • Xem xét năng lực và kiến thức của tất cả học sinh. Phân hóa bài học để mọi học sinh đều có thể dễ dàng tiếp cận. Xem phần Phân hóa bên dưới để biết các gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện mở rộng kỹ năng ngôn ngữ. Xem phần Mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Tham gia

(Cả lớp, 5 phút)

 • Dẫn dắt học sinh thảo luận nhanh về quá trình xác định các bước cần thiết để giải quyết một vấn đề.
  • Trao đổi với học sinh về những việc các em cần làm nếu các em phải lấy một vật gì đó trên cao.
  • Đặt các câu hỏi, như: Em sẽ làm gì trước tiên? Sau đó em sẽ làm gì?
 • Giới thiệu cho học sinh về các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: khởi động máy vẫy tay cho Leo.
 • Phát một bộ gạch lắp ráp và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá

(Nhóm nhỏ, 30 phút)

 • Yêu cầu học sinh sử dụng Ứng dụng LEGO® Education SPIKE để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và chạy thử chương trình khởi động máy vẫy tay.
 • Yêu cầu học sinh thực hiện lại và kiểm tra mô hình của các em để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Nâng cấp chương trình cho máy vẫy tay.
  • Thiết kế máy vẫy tay của riêng em.
 • Bạn có thể tìm thấy nội dung hỗ trợ lập trình và lắp ráp trong phần Lời khuyên dưới đây.

Giải thích

(Cả lớp, 5 phút)

 • Tập hợp học sinh lại để các em suy ngẫm về các thử thách đã hoàn thành.
 • Đặt các câu hỏi, như: Vấn đề của Leo là gì? Em đã giúp giải quyết vấn đề đó như thế nào? Em đã cải tiến máy vẫy tay của Leo như thế nào?

Chế tạo

(Cả lớp, 5 phút)

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy nghĩ về các cách xác định và hiểu một vấn đề.
 • Đặt các câu hỏi, như: Tại sao điều quan trọng là cần phải hiểu rõ vấn đề? Em nên hỏi những loại câu hỏi nào để tìm hiểu thêm về vấn đề?
 • Yêu cầu học sinh dọn dẹp vị trí thực hành của các em.

Đánh giá

(Liên tục trong suốt bài học)

 • Đặt ra câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh "nói ra suy nghĩ", đồng thời giải thích các quá trình tư duy và lý luận của các em khi đưa ra quyết định về lắp ráp và lập trình.

Danh sách kiểm tra những mục cần quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc xác định và hiểu vấn đề được giao.
 • Tạo thang đo phù hợp với nhu cầu của các em. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể hướng dẫn các bạn khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu từng học sinh chọn một khối gạch mà học sinh cảm thấy phù hợp nhất với hiệu quả thực hiện của mình.
  • Vàng: Em nghĩ rằng em có thể xác định và hiểu rõ vấn đề.
  • Xanh dương: Em có thể xác định và hiểu rõ vấn đề.
  • Xanh lá: Em có thể xác định và hiểu rõ vấn đề, đồng thời cũng có thể giúp bạn khác thực hiện điều đó.

Phản hồi từ bạn bè

 • Trong các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.
 • Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:
  • Mình thích khi bạn...
  • Mình muốn nghe thêm về cách bạn...

Lời khuyên

Lời khuyên về lập trình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách đầu tiên, hãy cung cấp cho các em ba Khối lập trình truyền cảm hứng để giúp các em sửa đổi chương trình của mình.
 • Khối lập trình truyền cảm hứng nhằm giúp khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh khi các em thử nghiệm để tìm ra giải pháp cho riêng mình.
Gecko U5L1_ICB_1 - vi-vn
Gecko U5L1_ICB_1 - vi-vn
Gecko U5L1_ICB_2 - vi-vn
Gecko U5L1_ICB_3 - vi-vn

Lời khuyên về mô hình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách thứ hai, hãy phát cho các em ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để giúp cải tiến mô hình của các em.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng giúp khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh khi các em thử nghiệm và cá nhân hóa mô hình của mình.
U5L1_inspiration_img_1.png
U5L1_inspiration_img_1.png
U5L1_inspiration_img_2.png
U5L1_inspiration_img_3.png

Không có hướng dẫn lắp ráp cho thử thách này.

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh cá nhân hóa mô hình của các em
 • Thử nghiệm với lập trình hoặc lắp ghép

Tăng độ khó bằng cách:

 • Khám phá các khối lập trình mới và khác nhau trong chương trình
 • Đưa một động cơ hoặc cảm biến khác vào thiết kế của máy vẫy tay

Mở rộng

 • Yêu cầu học sinh thực hiện một dự án nghiên cứu ngắn về cách chào nhau buổi sáng của những người đến từ các nền văn hóa khác nhau.

Nếu có thể, hoạt động này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

Kỹ năng ngôn ngữ: CCSS.ELA-LITERACY.W.5.7

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Xác định và hiểu rõ một vấn đề
 • Suy nghĩ và thực hiện lại để tạo ra giải pháp đáp ứng các nhu cầu được mô tả
 • Tham gia một cách hiệu quả vào một loạt các cuộc thảo luận tập thể

(hai học sinh dùng chung một bộ công cụ)

 • LEGO® Education SPIKETM Cơ bản
 • Thiết bị cài Ứng dụng LEGO® Education SPIKE

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan

 • Ngôn ngữ lớp 4 & lớp 5
 • Tin học & Công nghệ lớp 4 & lớp 5
 • Khoa học lớp 4 & lớp 5
 • Ngoại ngữ lớp 5

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.