SU5_web_thumb.png
SPIKE™ Cơ bản

Khoa học chúng ta không thể nhìn thấy

Học phần này giới thiệu cho học sinh về Khoa học Vật lý và Khoa học Trái đất và Vũ trụ. Các em sẽ khám phá dẫn chứng cho thấy vật chất được tạo thành từ các hạt rất nhỏ mà mắt thường không thể thấy. Các em sẽ tìm hiểu về lực hấp dẫn trên Trái Đất, nghiên cứu số giờ ban ngày thay đổi ra sao trong năm và cách sử dụng các ý tưởng khoa học để bảo vệ môi trường Trái Đất. Cuối cùng, các em sẽ tạo ra một mô hình để thể hiện rằng năng lượng trong thức ăn của động vật đã từng lấy từ năng lượng mặt trời.

Học sinh cũng sẽ thực hành học tập xã hội và cảm xúc, chẳng hạn như khả năng tự điều chỉnh, đức tính kiên trì, thái độ đồng cảm, tự nhận thức bản thân và chánh niệm với dàn nhân vật chính trong các câu chuyện bài học.

Trước khi học sinh bắt đầu học phần này, chúng tôi khuyến nghị thực hiện những việc sau nhằm củng cố kỹ năng lắp ráp và lập trình cũng như giúp các em sẵn sàng vượt qua những thử thách có trong đây.

  • Truy cập [Ứng dụng] LEGO® Education SPIKE 1hoặc cài đặt ứng dụng này trên các thiết bị trong lớp học.

  • Hoàn thành các Hoạt động Hướng dẫn (tại mục menu Bắt đầu trong Ứng dụng LEGO Education SPIKE).

  • Thử một hoặc nhiều bài học trong học phần Các sản phẩm sáng tạo ngộ nghĩnh.

Lớp 4-5
Khoa học: 5. Công nghệ: 3. Kỹ thuật: 5. Nghệ thuật: 3. Toán học: 2.
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Khoa học

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.