SPIKE™ Cơ bản

Bảo vệ môi trường

Leo làm rất tốt trong việc gìn giữ Thị trấn Spike. Làm thế nào để em thể hiện sự quan tâm dành cho môi trường nơi mình sinh sống?

45-90 phút
Trung cấp
Lớp 4-5
45345_Science_U5_L4_Lesson_Thumbnail.png

Chuẩn bị

(LƯU Ý: Bài học này bao gồm Phần A và Phần B. Cả hai đều quan trọng trong việc tiếp cận tiêu chuẩn học tập đầy đủ. Nếu thời gian có hạn, hãy xem xét cả hai phần để chọn ra các yếu tố đáp ứng nhu cầu của học sinh.)

Trong bài học này, các em sẽ có thêm hiểu biết quan trọng thông qua việc nghiên cứu các cách khác nhau mà cộng đồng có thể bảo vệ môi trường. Mô hình/chương trình ví dụ chỉ trình bày một cách, đó là trung tâm tái chế cộng đồng có khả năng phát hiện nhựa màu trắng và phát ra âm thanh cổ vũ. Hãy khuyến khích học sinh lấy cảm hứng từ các ví dụ rồi tự thiết kế và lắp ráp những hành động cộng đồng mà các em đã nghiên cứu được.

 • Xây dựng kiến thức tiền đề - Bảo vệ môi trường: Sử dụng các tài liệu khoa học cốt lõi của giáo viên, chia sẻ thông tin, hình ảnh và định nghĩa.
  • Nhắc lại điều học sinh biết hoặc làm để bảo vệ môi trường, ví dụ như tái chế, trồng cây và sử dụng năng lượng mặt trời. Học sinh sẽ được học thêm về các hành động tương tự thông qua hoạt động nghiên cứu này.
  • Từ vựng chính: môi trường, tái chế
 • Kinh nghiệm lắp ráp và lập trình: Xem lại các đề xuất trong Kế hoạch Bài giảng. Đối với bài học này, giáo viên cũng có thể muốn:
  • Củng cố lại bằng hướng dẫn Cảm biến màu sắc trong menu Bắt đầu của Ứng dụng SPIKE.
  • Sử dụng các mục Khối Sự kiện và Cảm biến trong menu Trợ giúp>Khối hình chữ của Ứng dụng SPIKE để hỗ trợ thêm.
 • Tài liệu: Xác định các nguồn tài nguyên nghiên cứu phù hợp về những hành động bảo vệ môi trường, chẳng hạn như bằng việc tìm kiếm các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức bảo tồn địa phương. Xem xét cách lồng ghép các nguồn tài nguyên vào bài học. Thu thập vật liệu thủ công nếu muốn.

PHẦN A (45 phút)

Tham gia

(Cả lớp, 10 phút)

U5L4_Engage.png
 • Giới thiệu (các) nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: Leo làm rất tốt trong việc gìn giữ Thị trấn Spike. Làm thế nào để em thể hiện sự quan tâm dành cho môi trường nơi mình sinh sống?

 • SUY NGHĨ - Triển khai một cuộc thảo luận ngắn gọn về (các) chủ đề bài học, sử dụng hình ảnh câu chuyện nếu muốn:

  • Liệt kê những hành động của con người gây hại cho môi trường Trái Đất - đất, không khí, nước, đời sống thực vật. (xây dựng các đô thị, mở đường, chặt phá cây cối, làm ô nhiễm không khí và nước với khí thải nhà máy, v.v.)
  • Con người ứng dụng khoa học theo những cách nào để chăm sóc môi trường nơi mình sinh sống? (Tái chế, lắp đặt các tấm pin mặt trời và tuabin gió, trồng cây, kiểm soát ô nhiễm, v.v.)
  • Chọn một trong những cách này, hoặc một cách khác mà em quan tâm, để tiến hành nghiên cứu. Em sẽ thể hiện hiểu biết của mình về cách này thông qua một mô hình. (Điểm lại các phương pháp hay nhất trong lớp học để nghiên cứu.)
 • Phát một Bộ SPIKE Essential và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá

(Nhóm nhỏ, 25 phút)

 • Cân nhắc chia sẻ các ví dụ dưới đây, làm rõ rằng chúng thể hiện mô hình/chương trình của một trung tâm tái chế cộng đồng có thể phát hiện nhựa màu vàng và phát ra âm thanh cổ vũ. Những mô hình của học sinh cần thể hiện được các hành động cộng đồng mà các em đã nghiên cứu.

 • Yêu cầu học sinh:

  • Sử dụng ít nhất hai nguồn để nghiên cứu một cách mọi người ứng dụng khoa học để bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống.
  • Bắt đầu LẮP RÁP và LẬP TRÌNH một mô hình hành động cộng đồng đã chọn, sử dụng mô hình cơ sở được cung cấp để lấy cảm hứng nếu muốn.
 • Giúp các em động não về các cách để LẬP TRÌNH mô hình, chẳng hạn như cách vận hành động cơ, sử dụng cảm biến và/hoặc kích hoạt đèn hoặc âm thanh.

Ý tưởng mẫu

45345_Science_U5_L4_01.png
SPIKE Essential Protect Environment - vi-vn

Giải thích

(Cả lớp, 10 phút)

 • Yêu cầu các em tập trung để chia sẻ. 

 • Yêu cầu mỗi nhóm sử dụng mô hình đang hoàn thiện để chứng minh và giải thích cách mô hình của mình thể hiện hành động cộng đồng.

 • Khơi gợi để học sinh chia sẻ về quá trình thực hiện của mình và khuyến khích các em lấy cảm hứng từ những ý tưởng được chia sẻ.

 • Nếu muốn tiếp tục Phần B - Giải thích, hãy yêu cầu học sinh giữ nguyên mô hình hoặc cho thêm thời gian để các em lắp ráp lại.

PHẦN B (45 phút)

Giải thích

(Cả lớp, 10 phút)

 • Lặp lại các bước từ Phần A - Giải thích để hỗ trợ chia sẻ, động não và truyền cảm hứng thêm cho việc tiếp tục lắp ráp mô hình.

Chế tạo

(Cả lớp, 30 phút)

 • Yêu cầu học sinh:

  • (15 phút) Tiếp tục LẮP RÁP và LẬP TRÌNH mô hình về hành động cộng đồng.
  • (10 phút) Sử dụng các mô hình đã hoàn thiện của mình để chia sẻ hiểu biết về hành động cộng đồng.
 • (5 phút) Mời học sinh chia sẻ kiến thức, ý tưởng, hoặc kỹ năng

  • Giúp các em hoàn thành thử thách.
  • Các em học được trong khi nghiên cứu hoặc thiết kế mô hình.
 • Yêu cầu học sinh dọn dẹp các bộ công cụ và khu vực làm việc.

Đánh giá

(Cả lớp, 5 phút)

 • Đặt câu hỏi hướng dẫn để để gợi mở suy nghĩ và quyết định cho học sinh trong khâu lên ý tưởng, lắp ráp và lập trình.

Danh sách kiểm tra những mục cần quan sát

 • Xem lại các mục tiêu học tập (mục Hỗ trợ Giáo viên).
 • Sử dụng danh sách kiểm tra để quan sát sự tiến bộ của học sinh:
  • Các em xác định ít nhất hai nguồn để tiến hành nghiên cứu.
  • Các em dựa vào nghiên cứu để mô tả một cách cộng đồng dân cư sử dụng các ý tưởng khoa học để bảo vệ môi trường.
  • Các em lắp ráp và lập trình được một mô hình thể hiện hành động cộng đồng mình đã chọn.

Tự đánh giá

Yêu cầu mỗi học sinh chọn một khối lắp ráp mà em cảm thấy thể hiện đúng nhất hiệu suất của mình.

 • Khối xanh dương: Em nghĩ mình có thể làm theo hướng dẫn để tạo một chương trình.
 • Khối vàng: Em có thể làm theo hướng dẫn để tạo một chương trình.
 • Khối xanh lá: Em có thể làm theo hướng dẫn để tạo một chương trình và còn có thể giúp một bạn khác thực hiện.

Phản hồi từ bạn bè

Triển khai theo các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.
Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:

 • Mình thích cách bạn...
 • Bạn có thể giải thích thêm cho mình về cách...

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Lược bớt nhiệm vụ nghiên cứu thành một danh sách hạn chế các hành động của cộng đồng để bảo vệ môi trường.

Tăng độ khó bằng cách:

 • Yêu cầu các chương trình phản hồi đầu vào của người dùng theo một cách nào đó, ví dụ như mô hình tái chế phát ra âm thanh khi phát hiện vật liệu có thể tái chế. Nếu học sinh đã lắp ráp được mô hình như vậy, hãy yêu cầu các em thêm phản hồi cho đầu vào của người dùng thứ hai.

Mở rộng

 • Yêu cầu học sinh nghiên cứu một cách khác mà cộng đồng ứng dụng khoa học để bảo vệ tài nguyên và môi trường Trái Đất. Yêu cầu các em chia sẻ những phát hiện của mình thông qua một phần thuyết trình ngắn hoặc áp phích.

Nếu có thể, hoạt động này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Xác định ít nhất hai nguồn để nghiên cứu.
 • Dựa vào nghiên cứu để mô tả cách cộng đồng dân cư sử dụng các ý tưởng khoa học để bảo vệ môi trường.
 • Tạo mô hình cho hành động cộng đồng mà các em lựa chọn.

(hai học sinh dùng chung một bộ dụng cụ)

 • Bộ dụng cụ học tập LEGO® Education SPIKE Essential
 • Thiết bị cài đặt sẵn Ứng dụng LEGO Education SPIKE
 • Xem Chuẩn bị - Tài liệu

Hoạt động trải nghiệm lớp 1,2,3

 • Bảo vệ môi trường và trường học

Lớp 2: Môn Tự nhiên và Xã Hội

 • Thực vật & động vật: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.