Unit-thumb
Bộ công cụ Học tập SPIKE™ Prime

Bài học bổ sung

Cam kết Học tập
Học sinh của bạn sẽ phát triển các kỹ năng chính mà trẻ sẽ sử dụng trong việc STEAM, chẳng hạn như làm việc theo nhóm, hợp tác hiệu quả, khám phá lý luận quy nạp và suy diễn, tạo ra ý tưởng và giao tiếp hiệu quả.

Lớp 6-8
Khoa học: 2. Công nghệ: 4. Kỹ thuật: 4. Nghệ thuật: 2. Toán học: 3.
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Kỹ thuật, Khoa học Máy tính

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.