Bộ công cụ Học tập SPIKE™ Prime

Đặt hàng

Thực hiện theo video hướng dẫn sử dụng để sao chép hành động của rô-bốt ‘kiểm tra chất lượng’.

30-45 phút
Sơ cấp
Lớp 6-8
lesson-header

Kế hoạch bài học

1. Chuẩn bị

 • Đọc qua tài liệu dành cho học sinh trên Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.
 • Nếu bạn cảm thấy điều này là cần thiết, hãy lên kế hoạch cho một bài học bằng cách sử dụng tài liệu khởi động trong ứng dụng. Điều này sẽ giúp học sinh của bạn làm quen với LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Tham gia (5 phút)

 • Sử dụng các ý tưởng trong phần ‘Tổ chức thảo luận’ bên dưới để thu hút học sinh vào một cuộc thảo luận liên quan đến bài học này.
 • Sử dụng video để giải thích bài học.

3. Khám phá (20 phút)

 • Để học sinh của bạn làm việc theo từng cặp để xây dựng rô-bốt ‘kiểm tra chất lượng’.
 • Yêu cầu học sinh chạy chương trình để đảm bảo rô-bốt của các em hoạt động chính xác.

4. Giải thích (5 phút)

 • Yêu cầu học sinh của bạn phát video nhiều lần nếu cần để xác định tất cả các hành động của rô-bốt.
 • Cho học sinh sử dụng mã giả được cung cấp để tạo ngăn xếp lập trình mới.

5. Chế tạo (15 phút)

 • Yêu cầu học sinh của bạn xem video thứ hai và xác định hành động mới của rô-bốt.
 • Yêu cầu học sinh viết mã giả và ngăn xếp lập trình mới.
 • Yêu cầu học sinh suy nghĩ về mối quan hệ giữa độ chính xác của mã giả và hiệu quả của chương trình.
 • Đừng quên dành thời gian để dọn dẹp.

6. Đánh giá

 • Cung cấp thông tin phản hồi về hiệu suất của mỗi học sinh.
 • Bạn có thể sử dụng các bảng đánh giá được cung cấp để đơn giản hóa quy trình.

Bắt đầu Thảo luận

Bắt đầu một cuộc thảo luận về việc phân tách các vấn đề bằng cách đặt các câu hỏi có liên quan.
Dưới đây là một số lời khuyên:

 • Bạn có thể nghĩ ra một số ví dụ về thời điểm bạn sử dụng phân tách để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày không?

 • Bạn có thể mô tả phân tách bằng công thức, chơi trò chơi điện tử hoặc giải một bài toán làm ví dụ không? Hãy cho học sinh của bạn xem video này để các em có thể nhìn thấy những gì chúng sắp phải làm.

lesson-header

Mẹo lắp ghép

Xây dựng mối quan hệ đối tác
Phân chia nhiệm vụ lắp ghép của từng nhóm để đảm bảo rằng mọi người đều tích cực tham gia.

 • Học sinh A: Phát hiện ý tưởng
 • Học sinh B: Đầu rô-bốt
teacher-tandem-build

Điều chỉnh Động cơ Đúng cách
Để bài học này diễn ra theo kế hoạch, hãy đảm bảo rằng học sinh của bạn đã đặt động cơ vào đúng vị trí.

teacher-align-motor

Độ nhạy cảm biến màu
Cảm biến màu sẽ phát hiện các ngón tay là ‘màu đỏ tươi’. Khi đặt viên gạch trước cảm biến, đảm bảo học sinh của bạn giữ ngón tay phía sau viên gạch.

teacher-read-colors

Mẹo lập trình

teacher-pseudo

Chương trình chính

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step03-Program - vi-vn

Giải pháp Khả thi

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step04-Hint - vi-vn

Các chương trình khác

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Teacher-Solution - vi-vn

Khả năng Phân biệt

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Dành nhiều thời gian hơn để giải thích mã giả, sau đó thực hành với một số ví dụ thực tế (ví dụ: tạo công thức, đưa ra chỉ dẫn cho ai đó)
 • Chuẩn bị một tờ ý tưởng mã giả để truyền cảm hứng cho học sinh của bạn

Đưa bài học này lên cấp độ tiếp theo bằng cách:

 • Tạo video của riêng bạn về các chuyển động của rô-bốt ‘kiểm tra chất lượng’ mà học sinh của bạn có thể sử dụng để thực hành phân tách

  ▷ Ngoài ra, để học sinh của bạn tạo video cho nhau

Cơ hội Đánh giá

Danh sách Kiểm tra những Mục cần Quan sát của Giáo viên
Tạo một thang đo phù hợp với nhu cầu của bạn, ví dụ:

 1. Đã hoàn thành một phần
 2. Đã hoàn thành toàn bộ
 3. Không thể hoàn thành

Sử dụng các tiêu chí thành công sau đây để đánh giá sự tiến bộ của học sinh:

 • Học sinh có thể sử dụng mã giả để tạo ngăn xếp lập trình.
 • Học sinh có thể phân tách các vấn đề (hành động) thành mã giả.
 • Học sinh có thể lập trình hành động bằng mã giả của riêng mình.

Tự đánh giá

Yêu cầu mỗi học sinh lựa chọn một viên gạch xếp hình mà trẻ cảm thấy phù hợp nhất với hiệu suất của mình.

 • Màu xanh dương: Tôi đã quản lý để sao chép một hành động từ video.
 • Màu vàng: Tôi đã quản lý để sao chép nhiều hành động từ video.
 • Màu tím: Tôi đã quản lý để sao chép nhiều hành động từ video và tạo mã giả của riêng mình cho tất cả các ngăn xếp lập trình.

Đánh giá từ bạn bè
Khuyến khích học sinh đưa ra ý kiến phản hồi cho các bạn khác bằng cách:

 • Yêu cầu một học sinh cho điểm hiệu quả công việc của một học sinh khác bằng cách sử dụng thang điểm các viên gạch màu nêu trên.
 • Yêu cầu học sinh đưa ra những ý kiến phản hồi mang tính xây dựng cho nhau để tăng cường hiệu quả công việc nhóm trong bài học tiếp theo.
student-06

Mở rộng Kỹ năng Ngôn ngữ

Để kết hợp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ:

 • Yêu cầu học sinh của bạn tạo một video hướng dẫn dài 2 phút hoặc một cuốn sách hướng dẫn sử dụng mô tả cách thiết lập và lập trình rô-bốt ‘kiểm tra chất lượng’.

Lưu ý: Điều này sẽ cần thêm thời gian.

Định hướng Nghề nghiệp

Những học sinh yêu thích bài học này có thể sẽ quan tâm đến việc khám phá các con đường sự nghiệp này:

 • Công nghệ Thông tin (Lập trình Máy tính)
 • Sản xuất và Kỹ thuật (Công nghệ Máy móc)
 • Sản xuất và Kỹ thuật (Tiền kỹ thuật)

Hỗ trợ giáo viên

Học sinh sẽ:

 • Sử dụng các kỹ năng phân tích để chia một vấn đề phức tạp thành các phần nhỏ hơn

Bộ công cụ Học tập LEGO® Education SPIKE Prime

TIN HỌC

LỚP 8 – THÔNG TIN VỚI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Biết được chương trình là mô tả một thuật toán để máy tính “hiểu” và thực hiện được.
Chủ động tìm kiếm được thông tin để thực hiện nhiệm vụ (thông qua bài tập cụ thể).
Đánh giá được lợi ích của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề, nêu được ví dụ minh hoạ.

LỚP 8 – XỬ LÍ VÀ TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU BẰNG BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ, lọc và sắp xếp dữ liệu.
Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng đó của phần mềm bảng tính.

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.