SU3_web_headera.png
SPIKE™ Cơ bản

Động vật và môi trường của chúng

Học phần này giới thiệu cho học sinh về Khoa học Trái đất và Vũ trụ cũng như Khoa học Đời sống thông qua trọng điểm là các loài động vật gần gũi. Các em sẽ bắt đầu từ những điều quen thuộc, thiết kế một kiến trúc đảm bảo an toàn cho thú cưng trong thời tiết mưa bão. Tiếp theo, các em sẽ khám phá vòng đời và hành vi nhóm của động vật. Sau đó, các em sẽ lên kế hoạch để giảm thiểu tác động đến động vật khi môi trường đất ngập nước thay đổi. Cuối cùng, các em sẽ chia sẻ về một loài động vật hoang dã và môi trường sống tuỳ chọn và giải thích cách loài này thích nghi để tồn tại trong môi trường sống đó.

Học sinh cũng sẽ thực hành học tập xã hội và cảm xúc, chẳng hạn như khả năng tự điều chỉnh, đức tính kiên trì, thái độ đồng cảm, tự nhận thức bản thân và chánh niệm với dàn nhân vật chính trong các câu chuyện bài học.

Trước khi học sinh bắt đầu học phần này, chúng tôi khuyến nghị thực hiện những việc sau nhằm củng cố kỹ năng lắp ráp và lập trình cũng như giúp các em sẵn sàng vượt qua những thử thách có trong đây.

  • Truy cập Ứng dụng LEGO® Education SPIKE hoặc cài đặt ứng dụng này trên các thiết bị trong lớp học.

  • Hoàn thành các Hoạt động Hướng dẫn (tại mục menu Bắt đầu trong Ứng dụng LEGO Education SPIKE).

  • Thử một hoặc nhiều bài học trong học phần Du khách vui vẻ .

Lớp 1-5
Khoa học: 1. Công nghệ: 1. Kỹ thuật: 1. Nghệ thuật: 1. Toán học: 1.
STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Khoa học

Bài học

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.