SPIKE™ Cơ bản

Vòng đời

Leo đã học được rằng nòng nọc chính là ếch con. Leo thắc mắc các loài động, thực vật khác thay đổi ra sao khi chúng lớn lên.

45-90 phút
Trung cấp
Lớp 1-5
45345_Science_U3_L2_Web_thumbnail.png

Chuẩn bị

(LƯU Ý: Bài học này bao gồm Phần A và Phần B. Cả hai đều quan trọng trong việc tiếp cận tiêu chuẩn học tập đầy đủ. Nếu thời gian có hạn, hãy xem xét cả hai phần để chọn ra các yếu tố đáp ứng nhu cầu của học sinh.)

Trong bài học này, học sinh sẽ làm việc theo nhóm để lắp ráp một mô hình chung về vòng đời của một loài thực vật hoặc động vật, bao gồm bốn giai đoạn sống và một bục xoay để thể hiện chu kỳ. Các ví dụ được đưa ra chỉ để truyền cảm hứng. Học sinh nên tự lắp ráp bục xoay và vòng đời mà nhóm các em thiết kế.
Nếu muốn, hãy kết hợp các cặp để tạo nhóm bốn người và phân công phụ trách các giai đoạn sống khác nhau cho mỗi học sinh. Học sinh có thể dùng chung một bục xoay duy nhất hoặc lắp ráp bục của riêng mình và mượn mô hình các giai đoạn sống để thử nghiệm.
Xem xét nhu cầu và độ tuổi của học sinh khi giới thiệu về khái niệm lão hóa và/hoặc cái chết.

 • Xây dựng kiến thức tiền đề - Vòng đời: Sử dụng các tài liệu khoa học cốt lõi của giáo viên, chia sẻ thông tin, hình ảnh và định nghĩa để xây dựng kiến thức chuẩn bị.
  • Động vật và thực vật có nhiều vòng đời khác nhau. (Hãy hướng đến các vòng đời của các loài mà học sinh sẽ được học tại trường hoặc thường thấy ở địa phương, chẳng hạn như các cây có hoa, bướm, ếch hoặc những loài chim và động vật có vú quen thuộc.)
  • Vòng đời động vật có thể bao gồm trứng, ấu trùng, sơ sinh, con non hoặc trẻ em, nhộng, thiếu niên, thanh niên, trưởng thành, cha mẹ có con, người lớn tuổi.
  • Vòng đời thực vật có thể bao gồm hạt giống, cây con, cây non, cây trưởng thành, cây có hoa, cây có quả.
  • Từ vựng chính: vòng đời, quy luật
 • Kinh nghiệm lắp ráp và lập trình: Xem lại các đề xuất trong Kế hoạch Bài giảng. Đối với bài học này, giáo viên cũng có thể muốn
  • Củng cố lại bằng hướng dẫn Động cơ trong menu Bắt đầu của ứng dụng SPIKE.
  • Sử dụng các mục Khối Động cơ ở menu Trợ giúp>Khối hình chữ trong ứng dụng SPIKE để hỗ trợ thêm.
  • Sử dụng bài học Trực thăng bay lượn để bồi đắp kinh nghiệm sử dụng động cơ để xoay một cấu trúc.

PHẦN A (45 phút)

Tham gia

(Cả lớp, 5 phút)

U3L2_Engage.png
 • Giới thiệu (các) nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: Leo đã học được rằng nòng nọc chính là ếch con. Leo thắc mắc các loài động, thực vật khác thay đổi ra sao khi chúng lớn lên.

 • SUY NGHĨ - Triển khai một cuộc thảo luận ngắn gọn về (các) chủ đề bài học, sử dụng hình ảnh câu chuyện nếu muốn.

  • Ếch có sự thay đổi từ trứng thành nòng nọc, ếch trưởng thành và ếch già trong vòng đời của chúng. Một số động vật khác có những giai đoạn nào? (Sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau, bao gồm trứng, ấu trùng (sâu bướm), nhộng, bướm; trứng, chim con, chim non, chim trưởng thành, chim già; chó con/cún, chó già; trẻ sơ sinh, trẻ em, thiếu niên, cha mẹ có con, người già/người lớn tuổi)
  • Còn thực vật thì sao? Chúng thay đổi ra sao qua các vòng đời? (Sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau, bao gồm hạt giống, cây con, cây non, cây trưởng thành, cây có hoa, cây có quả.)
  • Hãy làm rõ rằng dù các vòng đời này có sự khác biệt, tất cả đều bao gồm các giai đoạn ra đời, sinh trưởng, sinh sản (sinh con với động vật hoặc tạo cây mới với thực vật) và lão hóa.
  • Chọn vòng đời của một loài thực vật hoặc động vật để thể hiện bằng mô hình.
 • Phát một Bộ SPIKE Essential và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá

(Nhóm nhỏ, 40 phút)

 • Khi các em lắp ráp và lập trình, hãy cân nhắc chia sẻ các ví dụ dưới đây để hỗ trợ cho việc lắp ráp hoặc lập trình. Nói rõ rằng (các) hình ảnh chỉ thể hiện một ý tưởng và học sinh nên tự lắp ráp theo ý tưởng của riêng mình về bục xoay và mô hình vòng đời.

 • Yêu cầu học sinh:

  • LẮP RÁP các mô hình chỉ ra cho Leo thấy bốn giai đoạn cuộc đời của sinh vật các em đã chọn, lọc ra các giai đoạn thích hợp từ những giai đoạn được thảo luận trong phần Tham gia.
  • Bắt đầu LẮP RÁP và LẬP TRÌNH một bục xoay cho các mô hình để thể hiện rằng mọi vòng đời đều là một quy luật lặp đi lặp lại.
  • (Không bắt buộc) Hoạt động theo nhóm bốn người, mỗi nhóm lắp ráp một giai đoạn của vòng đời chung. Các nhóm có thể chia sẻ mô hình các giai đoạn để thử nghiệm trên bục xoay của nhau.
 • Giúp các em động não về cách lắp ráp những giai đoạn khác nhau, bao gồm cả các cách để thể hiện sự khác biệt về kích thước giữa các giai đoạn của mô hình. (Tỷ lệ có thể khác nhau tùy theo từng học sinh nhưng phải hợp lý khi đặt trong các mô hình.) Khám phá các lập trình khả thi, chẳng hạn như sử dụng động cơ để làm cho bục xoay.

 • Khi đã qua một nửa thời gian thực hiện, hãy yêu cầu học sinh trao đổi ý tưởng bằng cách sử dụng một quy trình quen thuộc trong lớp học rồi cập nhật vào dự án của mình những cảm hứng các em có được từ hoạt động chia sẻ.

Nếu muốn tiếp tục Phần B - Giải thích, hãy yêu cầu học sinh giữ nguyên mô hình.

PHẦN B (45 phút)

45345_Science_U3_L2_Web_Overlay.png
SPIKE Essential Life Cycles - vi-vn

Giải thích

(Cả lớp, 20 phút)

 • Yêu cầu các em tập trung để chia sẻ. 

 • Yêu cầu từng nhóm sử dụng mô hình đang hoàn thiện để giải thích:

  • Loài thực vật hoặc động vật các em lựa chọn.
  • Những giai đoạn vòng đời các em đã thể hiện.
  • Loài sinh vật này thay đổi qua các vòng đời ra sao.

Chế tạo

(Cả lớp, 20 phút)

 • Yêu cầu học sinh:

  • (5 phút) Tiếp tục lắp ráp và lập trình bục xoay với các sinh vật, chẳng hạn như bằng cách thêm âm thanh cho từng giai đoạn.
  • (10 phút) Sử dụng các mô hình đã hoàn thiện để giải thích quy luật trong vòng đời cũng như điểm tương đồng và điểm khác biệt giữa các vòng đời mà các bạn cùng lớp đã trình bày.
 • (5 phút) Mời học sinh chia sẻ kiến thức, ý tưởng, hoặc kỹ năng:

  • Giúp các em hoàn thành thử thách.
  • Các em học được trong khi lắp ráp.
 • Yêu cầu học sinh dọn dẹp các bộ dụng cụ và khu vực làm việc.

Đánh giá

(Cả lớp, 5 phút)

 • Đặt câu hỏi hướng dẫn để để gợi mở suy nghĩ và quyết định cho học sinh trong khâu lên ý tưởng, lắp ráp và lập trình.

Danh sách kiểm tra những mục cần quan sát

 • Xem lại các mục tiêu chính (mục Hỗ trợ Giáo viên).
 • Sử dụng danh sách kiểm tra để quan sát sự tiến bộ của học sinh:
  - Mô hình của các em thể hiện được các giai đoạn vòng đời thích hợp của loài thực vật hoặc động vật mà các em chọn.
  • Các em mô tả chính xác các giai đoạn sống của sinh vật mình chọn, bao gồm cả cách quy luật lặp lại.
  • So sánh của các em đối với các vòng đời khác nhau được trình bày bằng mô hình trên lớp đã xác định chính xác điểm tương đồng và điểm khác biệt giữa chúng.

Tự đánh giá

Yêu cầu mỗi học sinh chọn một khối lắp ráp mà em cảm thấy thể hiện đúng nhất hiệu suất của mình.

 • Khối xanh dương: Em nghĩ mình có thể làm theo hướng dẫn để tạo một chương trình.
 • Khối vàng: Em có thể làm theo hướng dẫn để tạo một chương trình.
 • Khối xanh lá: Em có thể làm theo hướng dẫn để tạo một chương trình và còn có thể giúp một bạn khác thực hiện.

Phản hồi từ bạn bè

Triển khai theo các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.
Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:

 • Mình thích cách bạn...
 • Bạn có thể giải thích thêm cho mình về cách...

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Yêu cầu học sinh chỉ tạo ba giai đoạn sống, thay vì bốn, cho sinh vật mình chọn hoặc nhóm dùng chung bục xoay cùng lắp ráp một trong bốn giai đoạn sống.
  Tăng độ khó bằng cách:
 • Yêu cầu học sinh tạo các giai đoạn sống cho hai loài sinh vật khác nhau, một động vật và một thực vật.

Mở rộng

 • Yêu cầu học sinh nghiên cứu về việc sinh vật mình chọn dành ra khoảng bao nhiêu thời gian trong mỗi giai đoạn thuộc vòng đời của nó. Trình bày kết quả tìm hiểu được bằng biểu đồ cột. Dẫn dắt các em thực hiện so sánh biểu đồ của nhiều loài sinh vật.

Nếu có thể, hoạt động này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Giải thích về các sinh vật có vòng đời độc đáo và đa dạng.
 • Phát triển một mô hình cho thấy vòng đời theo quy luật của một loài sinh vật.
 • Mô tả các chu kỳ khác nhau có điểm tương đồng như ra đời, sinh trưởng, sinh sản và lão hóa.

(hai học sinh dùng chung một bộ dụng cụ)

 • Bộ dụng cụ học tập LEGO® Education SPIKE Essential
 • Thiết bị cài đặt sẵn Ứng dụng LEGO Education SPIKE

Lớp 5- Môn Khoa học

 • Thực vật & động vật- Sự phát triển của thực vật và động vật

Hoạt động trải nghiệm- hoạt động hướng đến tự nhiên

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.