SPIKE™ Cơ bản

Chiếc xích đu tuyệt vời

Maria không muốn ngồi xích đu quá nhanh. Em có nghĩ rằng xích đu sẽ là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp không?

30-45 phút
Sơ cấp
Lớp 1-5
U2L3_web_thumbnail.png

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Chiếc xích đu tuyệt vời trong Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.
 • Nếu cần, hãy dạy trước những từ vựng liên quan như thay đổi (change), nhu cầu (need), xoay (rotate), giải pháp (solution) và mong muốn (want).
 • Xem xét năng lực và kiến thức của tất cả học sinh. Phân hóa bài học để mọi học sinh đều có thể dễ dàng tiếp cận. Xem phần Phân hóa bên dưới để biết các gợi ý.
 • Nếu thời gian cho phép, hãy lập kế hoạch và tạo điều kiện mở rộng kỹ năng ngôn ngữ. Xem phần Mở rộng bên dưới để biết thêm thông tin.

Tham gia

(Cả lớp, 5 phút)

 • Dẫn dắt học sinh thảo luận nhanh về việc thực hiện các thay đổi để đưa vào các điều chỉnh mà người khác cần hoặc mong muốn.
  • Trao đổi với học sinh về hai người bạn muốn đi cùng một lượt quay tại một công viên giải trí. Một bạn muốn đi nhanh, nhưng bạn còn lại muốn đi chậm.
  • Đặt các câu hỏi, như: Làm sao để cả hai bạn đều có thể thấy hài lòng khi đi chung một lượt quay? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đi cùng lượt quay?
 • Giới thiệu cho học sinh về các nhân vật chính của câu chuyện và thử thách đầu tiên: làm cho chiếc xích đu chuyển động.
 • Phát một bộ khối hình và một thiết bị cho mỗi nhóm.

Khám phá

(Nhóm nhỏ, 30 phút)

 • Yêu cầu học sinh sử dụng Ứng dụng LEGO® Education SPIKE để hướng dẫn các em vượt qua thử thách đầu tiên:
  • Tạo và chạy thử chương trình làm chiếc xích đu chuyển động.
 • Yêu cầu học sinh thực hiện lại và kiểm tra mô hình của các em để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng:
  • Thay đổi chương trình để giúp xích đu chuyển động thú vị hơn cho bạn của mình.
  • Nâng cấp chiếc xích đu cho Maria và bạn của Maria.
 • Bạn có thể tìm thấy nội dung hỗ trợ lập trình và lắp ráp trong phần Lời khuyên dưới đây.

Giải thích

(Cả lớp, 5 phút)

 • Tập hợp học sinh lại để các em suy ngẫm về các thử thách đã hoàn thành.
 • Đặt các câu hỏi, như: Em đã thay đổi điều gì để giúp chiếc xích đu trở nên hoàn hảo cho Maria và bạn của Maria? Việc thay đổi chương trình đã làm cho việc ngồi xích đu trở nên khác biệt như thế nào?

Chế tạo

(Cả lớp, 5 phút)

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy nghĩ về tầm quan trọng của việc thực hiện các thay đổi để đưa vào những điều chỉnh mà người khác cần hoặc mong muốn.
 • Đặt các câu hỏi, như: Tại sao em cho rằng điều quan trọng là phải đưa vào những điều chỉnh mà người khác cần hoặc mong muốn khi em tạo ra một thứ gì đó mới mẻ? Em cảm thấy thế nào khi có thứ gì đó mà em cần hoặc mong muốn được đưa vào?
 • Yêu cầu học sinh dọn dẹp vị trí thực hành của các em.

Đánh giá

(Liên tục trong suốt bài học)

 • Đặt ra câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh "nói ra suy nghĩ", đồng thời giải thích các quá trình tư duy và lý luận của các em khi đưa ra quyết định về lắp ráp và lập trình.

Danh sách kiểm tra những mục cần quan sát

 • Đo lường mức độ thành thạo của học sinh trong việc thay đổi giải pháp để đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn của người khác.
 • Tạo thang đo phù hợp với nhu cầu của các em. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể hướng dẫn các bạn khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu từng học sinh chọn một khối gạch mà học sinh cảm thấy phù hợp nhất với hiệu quả thực hiện của mình.
  • Vàng: Em nghĩ rằng em có thể thực hiện những thay đổi dựa vào nhu cầu hoặc mong muốn của người khác.
  • Xanh dương: Em có thể thực hiện những thay đổi dựa vào nhu cầu hoặc mong muốn của người khác.
  • Xanh lá: Em nghĩ rằng em có thể thực hiện những thay đổi dựa vào nhu cầu hoặc mong muốn của người khác, đồng thời cũng có thể giúp bạn khác thực hiện việc đó.

Phản hồi từ bạn bè

 • Trong các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.
 • Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:
  • Mình thích khi bạn...
  • Mình muốn nghe thêm về cách bạn...

Lời khuyên

Lời khuyên về lập trình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách đầu tiên, hãy phát cho các em một bản đồ.
 • Học sinh có thể sử dụng bản đồ và tiến hành thử nghiệm với các Khối lập trình sẵn có nhằm sửa đổi chương trình để đi theo tuyến đường của chuyến hành trình.
Gecko U2L3_ICB_1 - en
Gecko U2L3_ICB_1 - en
Gecko U2L3_ICB_2 - en
Gecko U2L3_ICB_3 - en

Lời khuyên về mô hình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách thứ hai, hãy phát cho các em ba Hình ảnh truyền cảm hứng và lời nhắc mở để giúp cải tiến mô hình của các em.
 • Hình ảnh truyền cảm hứng giúp khơi dậy trí tưởng tượng của học sinh khi các em thử nghiệm và thay đổi mô hình của mình.
U2L3_inspiration_img_1.png
U2L3_inspiration_img_1.png
U2L3_inspiration_img_2.png
U2L3_inspiration_img_3.png

Không có hướng dẫn lắp ráp cho thử thách này.

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Rút ngắn bài học để chỉ bao gồm thử thách đầu tiên
 • Chọn một Hình ảnh truyền cảm hứng để giúp học sinh thay đổi mô hình của các em

Tăng độ khó bằng cách:

 • Thêm Cảm biến màu sắc và đưa vào chương trình khởi động xích đu
 • Thêm nhiều bạn bè cùng ngồi xích đu và thay đổi chương trình để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của các bạn ấy

Mở rộng

 • Yêu cầu học sinh trao đổi với các bạn cùng lớp để tìm hiểu những gì mà các bạn thích và không thích về các trò chơi khác nhau trong công viên giải trí.

Nếu có thể, hoạt động này sẽ kéo dài hơn 45 phút của bài học.

Kỹ năng ngôn ngữ: CCSS.ELA-LITERACY.L.2.1

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Thu thập thông tin về nhu cầu hoặc mong muốn của người khác
 • Thay đổi giải pháp để đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn của người khác
 • Thực hành giúp đỡ một nhân vật trong câu chuyện
 • Mô tả các ý tưởng hoặc chi tiết chính của một văn bản

(hai học sinh dùng chung một bộ công cụ)

 • LEGO® Education SPIKETM Cơ bản
 • Thiết bị cài Ứng dụng LEGO® Education SPIKE

Các kỹ năng đạt được

 • Kỹ năng ngôn ngữ- ESL
 • Lập trình
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Giải quyết vấn đề

Nội dung chương trình học liên quan:

 • Ngôn ngữ lớp 3
 • Tin học & Công nghệ lớp 3

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.