SPIKE™ Cơ bản

Bài học Explore 2

Hướng dẫn các bạn trong đội hoàn thành các bài học Explore có hướng dẫn trong Giải đấu FIRST LEGO và chuẩn bị cho những thử thách sắp tới!

30-45 phút
Sơ cấp
Tất cả các khối lớp
Lesson_2_title.PNG

Chuẩn bị

 • Xem lại bài học Bài học Explore 2 trong Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.
 • Nếu cần thiết, hãy dạy trước những từ vựng liên quan sau:
  thay đổi, nhu cầu, giải pháp.

Tham gia

(5 phút)

 • Tổ chức thảo luận nhanh về thay đổi giải pháp.
 • Nhắc học sinh suy nghĩ về một đồ vật nào đó, như ô tô hoặc điện thoại di động.
 • Mọi người sử dụng những đồ vật đó theo những cách thức khác nhau như thế nào?

Khám phá

(20 phút)

 • Cho phép học sinh làm theo hướng dẫn trong Ứng dụng LEGO® Education SPIKE để hoàn thành thử thách đầu tiên.

 • Lắp ráp mô hình cơ bản, với mô hình này, học sinh có thể khám phá những ý tưởng mới.

 • Yêu cầu học sinh thực hiện lại và thử nghiệm mô hình của các em để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng.

 • Các thử thách tiếp theo bao gồm:

 • Thay đổi chương trình để điều chỉnh cách sử dụng mô hình.

 • Nâng cấp mô hình và vận dụng trí sáng tạo để thực hiện lại bản thiết kế.

Giải thích

(5 phút)

 • Để giúp học sinh sử dụng GECKO suy ngẫm về các thách thức đã thực hiện, hãy hỏi các em những câu hỏi như:
 • Các em đã thay đổi chương trình như thế nào để điều chỉnh cách sử dụng đồ vật?
 • Các em đã phối hợp với nhau và tổng hợp ý tưởng như thế nào để thay đổi?

Chế tạo

(5 phút)

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy ngẫm về tầm quan trọng của việc thay đổi các giải pháp để đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn của người khác.
 • Theo các em, tại sao chúng ta phải quan tâm đến mong muốn của người khác khi tạo sản phẩm mới nào đó?
 • Cảm giác như thế nào khi nhu cầu hoặc mong muốn của các em được người khác quan tâm?

Đánh giá

(khi cần thiết)

 • Đặt ra câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh "nói ra suy nghĩ", đồng thời giải thích các quá trình tư duy và lý luận của các em khi các em đưa ra quyết định về lắp ráp và lập trình.

Bảng liệt kê những mục giáo viên cần quan sát

 • Xác định trình độ của học sinh khi lên ý tưởng tìm giải pháp giải quyết vấn đề được xác định.
 • Tạo thang đo phù hợp với nhu cầu của các em. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể hướng dẫn các bạn khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu từng học sinh chọn một khối gạch mà học sinh cảm thấy phù hợp nhất với hiệu quả thực hiện của mình.
  • Vàng: Em nghĩ em có thể thay đổi giải pháp để đáp ứng nhu cầu của người khác.
  • Xanh dương: Em có thể thay đổi giải pháp để đáp ứng nhu cầu của người khác.
  • Xanh lá: Em có thể thay đổi giải pháp để đáp ứng nhu cầu của người khác và em cũng có thể giúp bạn khác làm vậy.

Đánh giá từ bạn bè

 • Triển khai theo các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.
 • Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:
  • Mình thích khi bạn...
  • Mình muốn nghe thêm về cách bạn...

Lời khuyên

Lời khuyên về mô hình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách thứ hai, hãy phát cho các em phiếu nhắc không giới hạn để giúp các em cải tiến mô hình.
 • Khuyến khích các em xem xét thử thách Explore và cách các em có thể tạo ra giải pháp nào đó phù hợp với bối cảnh đó.

Không có hướng dẫn lắp ráp cho thử thách này.

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Rút ngắn bài học để chỉ bao gồm thử thách đầu tiên.

Tăng độ khó bằng cách:

 • Gắn thêm động cơ và lắp động cơ vào chương trình.
 • Thực hiện lại bản thiết kế để bản thiết kế có thể là giải pháp giải quyết thử thách Explore.

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Thay đổi giải pháp để đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn của người khác.
 • Học cách sử dụng SPIKE Essential để giải quyết thử thách Explore.

(hai học sinh dùng chung một bộ công cụ)

 • Bộ công cụ học tập LEGO® Education SPIKE Essential
 • Thiết bị cài Ứng dụng LEGO® Education SPIKE
  Bộ công cụ học tập Explore giải đấu - FIRST LEGO
- Hướng dẫn lắp ráp- Trao đổi với các thành viên trong nhóm: Tiểu sử nhân vật

Sổ tay kỹ thuật cho phần Explore trong giải đấu *FIRST* LEGO

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.