SPIKE™ Cơ bản

Bài học Explore 3

Hướng dẫn các bạn trong đội hoàn thành các bài học Explore có hướng dẫn trong Giải đấu FIRST LEGO và chuẩn bị cho những thử thách sắp tới!

30-45 phút
Sơ cấp
Tất cả các khối lớp
Lesson_3_title.PNG

Chuẩn bị

 • Xem lại phần Bài học Explore 3 trong Ứng dụng LEGO® Education SPIKE.
 • Nếu cần thiết, hãy dạy trước những từ vựng liên quan sau:
  thông tin, cải thiện.

Tham gia

(5 phút)

 • Tổ chức thảo luận nhanh về việc đặt câu hỏi nhằm xác định và hiểu rõ vấn đề, chẳng hạn như thử thách Explore.
 • Khuyến khích học sinh sử dụng các câu hỏi chính để tìm hiểu thông tin trước khi cố gắng giải quyết vấn đề.
 • Giới thiệu cho học sinh các câu hỏi ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao và như thế nào.

Khám phá

(20 phút)

 • Cho phép học sinh làm theo hướng dẫn trong Ứng dụng LEGO® Education SPIKE để hoàn thành thử thách đầu tiên.

 • Lắp ráp mô hình cơ bản, với mô hình này, học sinh có thể khám phá những ý tưởng mới.

 • Yêu cầu học sinh thực hiện lại và thử nghiệm mô hình của các em để hoàn thành hai thử thách tiếp theo trong ứng dụng.

 • Các thử thách tiếp theo bao gồm:

 • Lập trình xe trượt tuyết chuyển động được.

 • Hãy xem xét ứng dụng của rô-bốt lái xe trong giải pháp giải quyết thử thách Explore.

Giải thích

(5 phút)

 • Để giúp học sinh sử dụng GECKO suy ngẫm về các thách thức đã thực hiện, hãy hỏi các em những câu hỏi như:
 • Vấn đề cần giải quyết là gì?
 • Em đã cùng các bạn khác trong nhóm làm gì để giải quyết vấn đề?

Chế tạo

(5 phút)

 • Nhắc học sinh thảo luận và suy ngẫm xem nội dung học được trong ba buổi học vừa qua giúp các em tạo ra giải pháp mô hình chuyển động để giải quyết thử thách Explore như thế nào.

Đánh giá

(khi cần thiết)

 • Đặt ra câu hỏi hướng dẫn để khuyến khích học sinh "nói ra suy nghĩ", đồng thời giải thích các quá trình tư duy và lý luận của các em khi các em đưa ra quyết định về lắp ráp và lập trình.

Bảng liệt kê những mục giáo viên cần quan sát

 • Xác định trình độ của học sinh khi lên ý tưởng tìm giải pháp giải quyết vấn đề được xác định.
 • Tạo thang đo phù hợp với nhu cầu của các em. Ví dụ:
  1. Cần hỗ trợ thêm
  2. Có thể làm việc độc lập
  3. Có thể hướng dẫn các bạn khác

Tự đánh giá

 • Yêu cầu từng học sinh chọn một khối gạch mà học sinh cảm thấy phù hợp nhất với hiệu quả thực hiện của mình.
  • Vàng: Em nghĩ rằng mình có thể đặt ra các câu hỏi làm rõ vấn đề.
  • Xanh dương: Em có thể đặt ra các câu hỏi làm rõ vấn đề.
  • Xanh lá: Em có thể đặt ra các câu hỏi làm rõ vấn đề và giúp bạn khác làm vậy.

Đánh giá từ bạn bè

 • Triển khai theo các nhóm nhỏ, cho học sinh thảo luận về trải nghiệm của các em khi làm việc nhóm.
 • Khuyến khích học sinh sử dụng các cách nói như:
  • Mình thích khi bạn...
  • Mình muốn nghe thêm về cách bạn...

Lời khuyên

Lời khuyên về mô hình

 • Sau khi học sinh hoàn thành thử thách thứ hai, hãy phát cho các em phiếu nhắc không giới hạn để giúp các em cải tiến mô hình.
 • Khuyến khích các em xem xét thử thách Explore và cách các em có thể tạo ra giải pháp nào đó phù hợp với bối cảnh đó.

Không có hướng dẫn lắp ráp cho thử thách này.

Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

 • Rút ngắn bài học để chỉ bao gồm thử thách đầu tiên.

Tăng độ khó bằng cách:

 • Chỉnh sửa phần trước xe trượt tuyết sao cho lắp được bánh xe.
 • Hãy xem xét để làm sao tích hợp được rô-bốt lái xe vào mô hình dụng cụ Explore.

Hỗ trợ giáo viên

Các em học sinh sẽ:

 • Sử dụng thông tin thu thập được liên quan đến vấn đề để tạo ra giải pháp cải thiện kết quả.
 • Học cách sử dụng SPIKE Essential để giải quyết thử thách Explore.

(hai học sinh dùng chung một bộ công cụ)

 • Bộ công cụ học tập LEGO® Education SPIKE Essential
 • Thiết bị cài Ứng dụng LEGO® Education SPIKE
  Bộ công cụ học tập Explore giải đấu - FIRST LEGO
- Hướng dẫn lắp ráp- Trao đổi với các thành viên trong nhóm: Tiểu sử nhân vật

Sổ tay kỹ thuật cho phần Explore trong giải đấu *FIRST* LEGO

Tài liệu dành cho học sinh

Bảng tính học sinh

Tải xuống, xem hoặc chia sẻ dưới dạng trang HTML trực tuyến hoặc PDF có thể in được.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.